“Ponosni smo što smo u Srbiji uspeli da razvijemo razumevanje da sredstva koja se troše u nauku, istraživanje i inovacije nisu rashod već investicija u budućnost nacionalne privrede i dobrobit građana! U godinama koje dolaze, EU će ostati glavni partner Srbije u donošenju novih istraživačkih ideja na svetsko tržište i stvaranju promene”, istakao je Emanuele Žiofre, ambasador EU Delegacije u Srbiji na svečanom otvaranju dva nova programa Fonda za nauku kroz koje će se finansirati novi naučnoistraživački projekti u Republici Srbiji.

Zeleni program saradnje nauke i privrede će pružiti podršku istraživačima u Srbiji da sprovedu primenjena istraživanja koja će doprineti smanjenju zagađenja životne sredine. Ovaj program je u skladu sa strategijom Evropske unije “Put do zdrave planete”, kao i sa relevantnim nacionalnim strategijama razvoja nauke i tehnologije. „Zeleni program” je usmeren ka održivom razvoju, podizanju kvaliteta životne sredine kroz smanjenje zagađenja prirodnih resursa, naših voda, zemljišta, vazduha, kao i celog ekosistema. Ukupan budžet programa je 3,5 miliona evra, a sredstva su izdvojena iz budžeta Republike Srbije.

Drugi program je otvoren program PRIZMA, će se realizovati kroz šest potprograma posvećenih različitim istraživačkim oblastima: prirodne nauke i matematika, tehničko-tehnološke nauke, medicinske nauke,  društveno-humanističke nauke, kao i oblasti koje predstavljaju nacionalne prioritete – biotehnologija i veštačka inteligencija. Budžet programa PRIZMA iznosi 25 miliona evra. Sredstava su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, IPA fondova Evropske unije i kroz SAIGE projekat Svetske banke.

„Fond za nauku će kroz nove programe, za koje je izdvojeno 28,5 miliona evra, obezbediti sredstva naučnicima da pomeraju granice saznanja i razvijaju nova rešenja. Sredstva su namenjena za ulaganje u rad istraživača, opremu i potrošni materijal, međunarodnu saradnju, objavljivanje i promociju rezultata, kao i druge aktivnosti koje su neophodne za razvoj nauke i istraživanja. Javni pozivi za ove programe trajaće do sredine septembra, a na njih mogu da konkurišu sve akreditovane naučnoistraživačke organizacije”, istakla je dr Milica Đurić – Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije i naglasila da je Fond za nauku mlada institucija, koja postoji nešto više od tri godine i da je za to vreme otvoreno 8 programa kroz koji se finansiraju projekti naših naučnika.

Nikola Pontara, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji, naglasio je da je cilj ulaganja u nauku ostvarivanje rezultata koji će imati praktičnu primenu u poboljšavanju kvaliteta života svih građana, i da nauka ima veoma značajnu ulogu u ispunjenju jednog od strateških ciljeva Srbije – zelenoj privredi.

„Kroz Fond za nauku, kao i kroz druge institucije, Republika Srbija obezbeđuje kvalitet i izvrsnost istraživačkog rada naših naučnika, i u domaćim i u evropskim i svetskim okvirima, pomažući im da dostignu najviše međunarodne standarde. Vlada Republike Srbije je u poslednjih nekoliko godina uložila 60 miliona evra u naučnu infrastrukturu. Pored institucionalnog finansiranja kojim se obezbeđuje kontinuirani rad naučnika u Srbiji, država je izdvojila sredstva za izgradnju naučno-tehnoloških parkova, izgradnju novih zgrada fakulteta, modernizaciju laboratorija i istraživački rad mladih naučnika“, istakla je prof. dr Marijana Dukić-Mijatović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poseban deo događaja Fonda za nauku je bio posvećen predstavljanju talentovanih mladih naučnika koji rukovode važnim projektima iz oblasti ekologije, zelenih tehnologija i zaštite životne sredine, u okviru programa PROMIS.

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 200 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici.