Prezentacija projekta „Naši mediji“ biće tema otvorenih vrata koje EU info point Novi Sad organizuje u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom. Događaj će se održati u sredu, 14. februara od 12 časova u prostorijama EU info pointa Novi Sad (Bulevar Mihajla Pupina 17).

Možete se prijaviti putem OVOG LINKA.

Marina Grnja Klaić iz Novosadske novinarske škole će detaljno predstaviti poziv za podnošenje predloga projekata. Ovaj poziv ima za cilj podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u urbanim i ruralnim oblastima za promovisanje medijskog aktivizma i suprotstavljanja dezinformacijama i polarizacijama.

Poziv za podnošenje predloga je otvoren za organizacije civilnog društva u Srbiji koje se bave razvojem i unapređenjem medija, slobodom izražavanja ili digitalnim tehnologijama, kao i edukacijom, ljudiskim pravima ili rodnom ravnopravnošću.

Poziv je otvoren i za samostalne projekte OCD i za partnerstva formirana između razvijenih OCD sa sedištem u urbanim sredinama (većim gradovima) i lokalnih organizacija koji deluju u manjim zajednicama i ruralnim oblastima. Prednost će imati projekti u kojima postoji partnerstvo sa drugim organizacijama civilnog društva.

Potrebno je da projekti budu u trajanju od 9 do 18 meseci i mogu se finansirati u iznosu od 7.000 do 15.500 evra. Detaljne smernice za aplikante su dostupne na sledećoj internet stranici: smernice za podnosioce predloga projekata.

Rok za podnošenje predloga projekta je 25. februar 2024. do 23.59 časova. Sva pitanja o ovom pozivu mogu biti postavljena isključivo pisanim putem na mejl adresu: grantovi@novinarska-skola.org.rs. Rok za podnošenje pitanja pisanim putem je 18. februar 2024. do 23.59 časova.