Bor je rudarski grad u kome se više od jednog veka kopa u potrazi za bakrom i zlatom. To je razlog što je Bor i u staroj Jugoslaviji, a i danas jedan od najzagađenijih gradova, gde građani udišu vazduh sa česticama teških metala, a u rekama ima kiseline, arsena, kadmijuma, žive….

Mnogo toga se u Boru promenilo, pa i vlasništvo nad Borskim basenom, ali zagađenje životne sredine je ostalo. To je tema još jedne epizode serijala „Pogledaj oko sebe“ koji je realizovan u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“.

Petu epizodu serijala “Pogledaj oko sebe” možete pogledati u nastavku.

Ova emisija je proizvedena u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Sadržaj emisije je isključiva odgovornost navedenih udruženja i nužno ne odražava stavove Evropske unije.