Ukoliko ste kreativni, volite video-igre, i želite na njima i da zaradite, ovo je pravi događaj za vas: u saradnji sa EU info kutkom Niš i Fakultetom dramskih umetnosti u Beograd, MEDIA desk Srbija organizuje Info dan o konkursu za razvoj video igara i imerzivnih sadržaja u petak, 9. decembra u 12h u EU info kutku u Nišu.

Poziv je namenjen finansiranju projekata inovativnih i kreativnih storiteling video-igara, kojima se podižu kapaciteti organizacija koje se bave produkcijom video-igara, XR studija i organizacija za audiovizuelnu produkciju u pogledu razvoja (globalne) publike i unapređenja konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

Konkurs je trenutno otvoren u okviru potprograma Kreativna Evropa – MEDIA, s rokom za konkurisanje do 01.03.2023.

Za one koji su novi u ovoj oblasti, u saradnji s Katedrom za vizuelne efekte, animaciju i gejm art organizujemo predavanje Mine Cvetinović Pavkov, na temu „Kako od gejmera postati gejm artist“.

Učešće je besplatno, uz obaveznu registraciju putem LINKA.

Potprogram MEDIA u okviru programa Kreativna Evropa podstiče razvoj evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, dajući podršku: razvoju, distribuciji i promociji evropskih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova i televizijskih serija, razvoju i promociji novih medijskih sadržaja, stručnom usavršavanju filmskih profesionalaca, razvoju novih tehnologija i platformi za distribuciju audiovizuelnog sadržaja, filmskim festivalima i razvoju publike. MEDIA nudi finansiranje, obuku i umrežavanje za: producente, video gaming kompanije, distributere, prodajne zastupnike, festivale, markete i forume, mreže, bioskope i profesionalce i institucije koje se bave filmskom edukacijom.

 

PROGRAM INFO DANA

12.00 – 12.45  Prezentacija propozicija Konkursa za razvoj video-igara i imerzivnih sadržaja, Una Domazetoski, rukovoditeljka MEDIA Deska Srbija

12.45 – 13.00  Pitanja i odgovori

13.00 – 13.45  Predavanje „Kako od gejmera postati gejm artist“, Mina Cvetinović Pavkov, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, šef katedre za Vizuelne efekte animaciju i gejm art.