Nedelju dana nakon što su odobreni prvi projekti vredni 83 miliona evra u okviru novog Instrumenta EU za pomoć u vanrednim situacijama, počela je isporuka pomoći za poboljšanje životnih uslova izbeglica u Grčkoj. Sredstva se realizuju u saradnji sa ključnim partnerskim organizacijama: UNHCR, Međunarodna federacija crvenog krsta, Danski savet za izbeglice, Međunarodni komitet za spasavanje, Spasimo decu, Oxfam, Arbeiter-Samariter-Bund i Lekari sveta.

Ove organizacije sarađuju sa grčkim nevladinim organizacijama koje poznaju prilike na terenu. Pomoć obuhvata pružanje smeštaja, primarne zdravstvene nege, hrane, poboljšanje higijenskih uslova i otvaranje prostora za boravak dece. Pomoć u okviru ovih projekata se već isporučuje u Idomeniju, Diavatiju, regionu Kilkis, Janici, Aleksandriji, Eliniku i Skaramangasu. Pomoć obuhvata pružanje zdravstvenih usluga i zaštite, isporuku vode, hrane, higijenskog materijala, kao i mobilizaciju zajednice.

„Prošle nedelje smo sredstva u okviru Instrumenta stavili na raspolaganje humanitarnim partnerima. Uprkos tome što je sprovođenje projekata tek započelo, zadovoljstvo je znati da pomoć već dopire do izbeglica. Zahvaljujem našim partnerima koji blisko sarađuju sa grčkim vlastima i lokalnim nevladinim organizacijama na brzom reagovanju i naporima da postignu naš zajednički cilj: da izbeglicama obezbedimo dostojanstvene uslove života“, rekao je komesar EU za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama, Hristos Stilijanides.