Šef delegacija Evropske unije u Srbiji, ambasador Majkl Davenport uručio je partnerima – Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije i organizacijama civilnog društva Hilfe zur Selbsthilfe (HELP), Arbeiter Samariter Bund (ASB) i Danskom savetu za izbeglice (DRC), ugovore o bespovratnoj pomoći kako bi se počelo sa realizacijom novog paketa pomoći u vrednosti od 7 miliona evra namenjenog Srbiji za rešavanje do sada nezabeleženih izbegličkih tokova. Ovaj paket će se iskoristiti za povećanje operativnih kapaciteta nacionalnih i lokalnih nadležnih organa u Srbiji kao i za nabavku opreme koja je neophodna za pomoć izbeglicama. Ova sredstva potiču iz posebne mere koju je Evropska komisija usvojila 7. oktobra.

Posebna mera od 7 miliona evra je raspodeljena na sledeći način:

  • Direktna bespovratna pomoć (grant) od 1,5 miliona evra je dodeljena Komesarijatu za izbeglice i migracije kako bi Komesarijat ojačao operativne kapacitete za zadovoljenje potreba izbeglica i migranata i povećao kapacitete za koordinisanje pomoći koju nude prihvatni centri širom Srbije.
  • Tri direktna granta u iznosu od po milion evra su dodeljena organizacijama HELP, ASB i DRC kako bi podigle kapacitete za pomoć nadležnim organima u pružanju usluga zarad efikasnog upravljanja migracionim tokovima
  • Delegacija EU u Srbiji je u postupku nabavke opreme i drugih sredstava u vrednosti od 2,5 miliona evra za Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komesarijat za izbeglice i migracije. Oprema će uključivati vozila (kombiji, autobusi, putnička vozila, itd.) kojima će se pomoći Srbiji da pruža neophodnu pomoć izbeglicama. Prve isporuke se očekuju krajem ove godine.

Pored posebne mere za Srbiju, Direktorat EU za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu je opredelio dodatnih 8,5 miliona evra za humanitarnu pomoć Srbiji i Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji. Ova sredstva će se angažovati u narednim nedeljama i biće iskorišćena za obezbeđivanje najnužnijeg kao što su hrana, higijenska sredstva, zdravstvena nega, psiho-socijalna podrška, privremen smeštaj i zaštita izbeglica i migranata, kao i za koordinaciju i prikupljanje podataka o migrantskim rutama.

pomoc-izbeglicama

Foto: FoNet

Evropska investiciona banka (EIB) je prošle nedelje dala doprinos od 5 miliona evra Fondu za migrante i izbeglice (MRF) koji je nedavno osnovala Banka za razvoj Saveta Evrope (CEB). Ovo je do sada najveći donatorski doprinos. Predsednik EIB-a Verner Hojer je izjavio: „Ključna stvar koju hitno treba uraditi povodom aktuelne vanredne situacije jeste da obezbedimo migrantima i izbeglicama pristup utočištu, hrani, medicinskoj pomoći i ličnoj bezbednosti. Snažno podržavamo blagovremeno osnivanje fonda. Banka EU je spremna da ponudi dalju podršku, između ostalog i kroz tešnju saradnju sa CEB-om na pojedinačnim projektima kojima će se ispuniti dugoročnije potrebe.“

Hitna pomoć koju je Evropska unija već pružila Srbiji

EU je počela da isporučuje pomoć Srbiji u septembru 2015.

Direktorat EU za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) je u septembru raspodelio prvi paket humanitarne pomoći u vrednosti od 150.000 evra, koji je uključivao najneophodniju pomoć u vidu vode, hrane i odeće za izbeglice u Preševu, Bujanovcu, Subotici, Kanjiži, Zaječaru, Negotinu i Pirotu. Ovaj paket pomoći je realizovan preko Fonda hitne pomoći (DREF) Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC), a distribuirao ga je Crveni krst Srbije.

Delegacija EU u Srbiji i Švedska agencija za razvoj i saradnju su za dodatne potrebe rasporedili u septembru 237,000 evra iz evropskog programa PROGRES. Nabavljene su kante za đubre i sanitarna sredstva i isporučena prihvatnom centru u Preševu. Kamion za smeće će biti isporučen početkom naredne godine.

Postojeća i buduća pomoć u oblasti migracija i upravljanja granicama

Na srednjoročnom i dugoročnom planu EU će nastaviti da pruža podršku reformisanju sistema azila i unapređenju kontrole granica. Projekti su ili već krenuli sa realizacijom ili će krenuti iduće godine:

  • 3,2 miliona evra će se iskoristiti za proširenje postojećih smeštajnih kapaciteta za migrante u Srbiji.
  • Tvining projekat vredan milion evra je već u toku, a usmeren je na izradu novog zakona o azilu i ubrzanje reforme sistema azila.
  • Izdvojeno je 4 miliona evra za dalji razvoj sistema za nadzor granica u Srbiji.

U pripremi je trenutno i regionalan program vredan 8 miliona evra koji će se baviti upravljanjem migracijama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, a prevashodno će se odnositi na Srbiju i Bivšu jugoslovensku republiku Makedoniju.

Kada je reč o upravljanju granicama EU je od 2001. bila glavni partner i donator Srbije odvojivši oko 80 miliona evra za granice i migracije. Ova pomoć obuhvata, između ostalog, izgradnju i obnovu graničnih prelaza, nabavku opreme i IT infrastrukture za bolje upravljanje granicama, unapređenje i proširenje centara za azil, kao i pomoć za unapređenje efikasnosti sistema azila.