Beograd, 3. septembar 2015. – EU je započela sa dostavljanjem humanitarne pomoći posredstvom Crvenog krsta Srbije kako bi pomogla najugroženijim izbeglicama u Srbiji

Danas je počela raspodela humanitarne pomoći EU u vidu hrane, vode i sredstava za higijenu, uključujući specijalne pakete za bebe. Pomoć najugroženijim izbeglicama i porodicama sa decom isporučuje Crveni krst Srbije u Subotici, Kanjiži, Negotinu and Zaječaru.

Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji ambasador Majkl Davenport pozdravio je ovu vest: „EU ponovo pokazuje solidarnost sa Srbijom. Drago mi je što smo bili u mogućnosti da u roku od dve nedelje nakon zahteva srpskih vlasti za podrškom mobilišemo sredstva i počnemo sa raspodelom humanitarne pomoći. Duboko sam ganut saosećanjem i solidarnošću koje su ljudi u Srbiji proteklih nedelja pokazali prema izbeglicama. I srpske vlasti su pokazale neizmernu posvećenost naporima da se izbore sa krizom i da pomognu ljudima u nevolji. Nastavićemo blisku saradnju sa vlastima i Crvenim krstom Srbije kao i drugim međunarodnim organizacijama u rešavanju sve većih potreba izbeglica i migranata u Srbiji,“ istakao je ambasador Davenport.

Prvi paket humanitarne pomoći u vrednosti od 150.000 evra je obezbedilo Odeljenje Evropske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO). Ova podrška je kanalisana kroz Fond za hitnu pomoć (DREF) Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, dok je raspodelu pomenutih sredstava sproveo Crveni krst Srbije. Ovim sredstvima će biti pružena najneophodnija pomoć izbeglicama, migrantima i tražiocima azila u naredna tri meseca u Preševu, Bujanovcu, Subotici, Kanjiži, Zaječaru, Negotinu i Pirotu.

Kontekst:

Dodatna neposredna sredstva EU Srbiji

Evropska komisija je u sredu 26. avgusta Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji posredstvom ECHO-a odobrila dodatna sredstva u iznosu od milion i po evra za pružanje pomoći usled priliva velikog broja izbeglica i migranata. Ova pomoć obuhvata pijaću vodu, higijenska sredstva, zdravstvenu zaštitu, pripremu za hladniji period godine i osnovnu zaštitu najugroženijih ljudi, uključujući porodice sa malom decom i maloletnike bez staratelja. Pomoć će na terenu kanalisati partneri ECHO-a koji će biti poznati nakon odobrenja projekata u narednim danima.

Delegacija EU u Srbiji iz programa Evropski Progres takođe izdvaja sredstva u iznosu od 240.000 evra, usmerena na rešavanje dodatnih potreba izbeglica i migranata. Ova pomoć će zadovoljiti dodatne potrebe poput odlaganja otpada, snabdevanja vodom i higijene, kao i druge potrebe koje se trenutno identifikuju u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Komesarijatom za izbeglice.

Dugoročno partnerstvo EU i Srbije u oblasti migracija i upravljanja granicama

Na srednjem i dugoročnom planu, EU nastavlja da podržava reformu azilnog sistema u Srbiji i unapređenje kontrole granica. Projekti u ovim oblastima su već u fazi realizacije ili je njihova realizacija zakazana za narednu godinu:

  • 3,2 miliona evra će biti iskorišćeno za proširenje smeštajnih kapaciteta za migrante u Srbiji.
  • Tvining projekat u vrednosti od milion evra se već sprovodi sa ciljem izrade nacrta novog zakona o azilu i ubrzanja reformi azilnog sistema.
  • 4 miliona evra je izdvojeno za dalji razvoj sistema za kontrolu granica u Srbiji.

U toku je i priprema regionalnog programa, vrednog osam miliona evra, namenjenog upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, sa posebnim akcentom na Srbiju i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.

EU je od 2001. najveći partner Srbije kada je u pitanju upravljanje migracijama i njen najveći donator, budući da je u svrhe upravljanja granicama i migracijama donirala oko 80 miliona evra. Ova pomoć, između ostalog, uključuje izgradnju i rekonstrukciju graničnih prelaza, opremu i informaciono-komunikacionu infrastrukturu za bolje upravljanje granicama te unapređenje efikasnosti sistema azila.

Dugoročno partnerstvo Srbije i EU u rešavanju pitanja izbeglica i interno raseljenih lica

EU je od 2000. najveći partner Srbije kada je u pitanju rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica. EU je do sada obezbedila preko 74 miliona evra podrške stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju ili pravnoj pomoći raseljenima. EU tesno sarađuje sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije na obezbeđivanju novih stambenih rešenja izbeglicama i interno raseljenim licima koja i dalje žive u preostalih 10 kolektivnih centara u Srbiji.

Osim toga, EU je najveći donator Regionalnog stambenog programa, zajedničke inicijative Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, čiji je cilj da reši dugotrajnu situaciju najugroženijih izbeglica i interno raseljenih, nastalu nakon sukoba u bivšoj Jugoslaviji u periodu od 1991-1995. Ovaj regionalni program ima za cilj da reši stambeno pitanje za 74.000 ljudi odnosno 27.000 domaćinstava. Procenjuje se da je ukupni budžet programa približno 584 miliona evra od čega je EU donirala 259 miliona.

Više o pomoći EU izbeglicama i interno raseljenim licima možete pronaći ovde.

O Fondu za hitnu pomoć (DREF)

Fond za hitnu pomoć (DREF) dobija podršku od donatora. Svaki put kada je nacionalnom Crvenom krstu ili Crvenom polumesecu hitno neophodna finansijska podrška kako bi odgovorili na katastrofu, oni mogu da zatraže sredstva od DREF-a. Za katastrofe manjeg obima Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) daje bespovratna sredstva iz Fonda koja se potom popunjavaju donatorskim sredstvima. Sporazum o davanju doprinosa između IFRC i Odeljenja Evropske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) omogućava Komisiji da dopunjava fond DREF za dogovorene humanitarne operacije u ukupnom iznosu do tri miliona evra.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte:

Nadežda DRAMIĆANIN, Delegacija EU u Srbiji, telefonom na +381 (0)11 3083 264 i elektronskom poštom na  Nadezda.DRAMICANIN@eeas.europa.eu