„Lokalni razvoj je izuzetno važan za društveni i ekonomski, ali i demokratski napredak zemlje, a građani ključni donosioci odluka. Zato Evropska unija godinama unazad sprovodi različite programe usmerene na lokalni razvoj i unapređenje socijalne i poslovne infrastrukture, kao i na razvoj malih i srednjih preduzeća”, rekao je Martin Klauke, šef II sektora operacija Delegacije Evropske unije danas u Smederevu na Javnom forumu koji je organizovan kao deo procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Smedereva. Izradu teritorijalnoj strategije za Smederevo i još 11 teritorija u Srbiji podržava Evropska unija preko programa EU PRO Plus.

„Radom na izradi teritorijalnih strategija mi kroz EU PRO Plus program pilotiramo upotrebu instrumenata teritorijalnog razvoja koje zemlje članice EU primenjuju u korišćenju kohezionih fondova koji će biti dostupni i Srbiji kada postane članica EU”, dodao je Klauke. Kako je rekao ovakav integralni pristup razvoju je dugoročan, a važno je da u sam proces bude uključeno što više zainteresovanih strana i građana kako bi se čuo glas svih, a pravci budućeg razvoja bili zasnovani na što širem konsenzusu.

„Grad Smederevo uz podršku EU radi na izradi strategiju razvoja urbanog područja, sa idejom da unapredi održivi razvoj teritorije – unapređujući socijalne, ekonomske, ekološke, klimatske, kulturne i prostorne aspekte razvoja. Današnji Javni forum ima za cilj da definiše viziju održivog razvoja urbanog područja grada Smedereva, kao i projektne ideje koje prestavljaju realizaciju ciljeva Strategije”, rekao je gradonačelnik Smedereva Jovan Beč.

Kako izrada strategije podrazumeva uključivanje najšire grupe lokalnih aktera, EU PRO Plus program i Grad Smederevo je u saradnji sa dve lokalne, osnovne škole – OŠ „Dr Jovan Cvijić“ i OŠ „Sveti Sava“ organizovao likovni konkurs za đake sedmog razreda na temu “Moj grad u budućnosti“. Učešćem u konkursu skoro 50 učenika i učenica likovno je predstavilo svoju viziju Smedereva u budućnosti, a najbolji radovi prema oceni učesnika javnog foruma su i nagrađeni.

U Smederevu je Martin Klauke imao priliku da vidi kako su bespovratna sredstva EU uložena u projekte koji su doprineli boljem životu građana. On je zajedno sa gradonačelnikom Jovanom Bečom prvo posetio vrtić „Veseli cvetovi“ u kome je uz EU podršku unapređena energetska efikasnost objekta, a potom i industrijski park gde je EU pomogla unapređenje komunalne infrastrukture.

Tokom prepodneva predstavnik Delegacije EU, Martin Klauke je u Lapovu sa predsednikom opštine Bobanom Miličićem obišao centralni opštini trg koji je uređen uz podršku EU u vrednosti od više od 130.000 evra. Rekonstrukcija trga obuhvatila je postavljanje osvetljenja i uređenje parking prostora.

„Rekonstrukcija trga u Lapovu, iako možda nije projekat velikog obima, izuzetno je važan za opštinu jer sada postoji mesto za okupljanje ljudi i organizovanje različitih manifestacija što doprinosi unapređenju socijalne kohezije u društvu” , rekao je Martin Klauke nakon obilaska trga.

„Ovaj projekat je od velikog značaja jer smo uredili i ulepšali centralni deo opštine koja je i Grad muzej železnice na otvorenom, a istovremeno i otvaramo mogućnosti za ekonomske aktivnosti našeg stanovništa i razvoj naših privrednih zona”, rekao je predsednik opštine Lapovo Boban Miličić, dodajući da će u narednom periodu opština uz podršku EU da radi na integralnom razvoju. Na trgu je danas organizovan i bazar na kome su lokalni proizvođači predstavili proizvode a đaci Osnovne škole „Svetozar Marković” obeležili Dan škole.

U Lapovu je Klauke posetio i preduzeće Alfanova koje se bavi proizvodnjom papirne galanterije, a koje je uz podršku EU nabavilo opremu što je doprinelo automatizaciji proizvodnje, boljem kvalitetu proizvoda i otvaranju novih radnih mesta.