• Ekonomski pokretač: nova evropska finansijska garancija za banke u Srbiji, koja će omogućiti malim i srednjim preduzećima da lakše dođu do kredita
  • “Start up” preduzeća, male firme I preduzetnici koji inače ne bi mogli da dobiju kredit sada imaju novu šansu

Evropski investicioni fond (EIF) potvrdio je izbor pet lokalnih banaka (Raiffeisen Banka, UniCredit Banka, Banca Intesa, ProCredit  Banka i Komercijalna banka), koje će realizovati garancijsku šemu „EU za Srbiju – finansiranje MSP“. Potpisivanju sporazuma između predstavnika banaka i EIF-a u Beogradu, prisustvovali su predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac i ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Sem Fabrici.

EIF će obezbediti direktne garancije koje će omogućiti odabranim komercijalnim bankama da pod povoljnijim uslovima podrže oko 1250 malih i srednjih preduzeća. Bolji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbeđenja, duže rokove dospeća ili kombinaciju ovih elemenata. U naredne tri godine, Evropska unija će sa doprinosom od 20 miliona evra aktivirati i do 180 miliona evra u vidu povoljnih zajmova.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić je istakla: “Razvoj malih i srednjih preduzeća ključan je za održivi rast srpske ekonomije. Zahvalna sam Evropskoj uniji, Evropskom investicionom fondu, Evropskoj investicionoj banci i lokalnim bankama na njihovoj podršci ovom projektu. Ovaj program omogućiće preduzetnicima da dalje razvijaju svoj biznis i da jačaju srpsku ekonomiju. To je još jedan elemenat koji pridodajemo celom setu mera, od investicija u obrazovanju i nauci, zatim izmenama ključnih zakona u poslovanju, do poreskih olakšica, kako bismo transformisali srpsku ekonomiju i omogućili inovacije koje podstiču potrebni rast. Ovo je važan korak u korišćenju sjajnih mogućnosti koje nam je donela Četvrta industrijska revolucija označena digitalizacijom“.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac zahvalio je Evropskoj uniji što je prihvatila inicijativu Ministarstva privrede i obezbedila 20 miliona evra iz IPA fondova za ovaj značajan projekat.

”Cilj nam je bio da obezbedimo najbolji mogući pristup povoljnim zajmovima za mala i srednja preduzeća kako bismo podstakli rast i razvoj sektora MSP. Drago nam je da su se za to zainteresovale banke, da smo na istom kursu i – zahvaljujući zajedničkom delovanju obim zajmova je znatno premašio prvobitna očekivanja. Procenjuje se da će oko 180 miliona evra u povoljnim zajmovima biti na raspolaganju za najmanje 1.250 malih i srednjih preduzeća”, izjavio je Trivunac.

Šef Delegacije EU u Srbiji, Sem Fabrici, istakao je: “Pristup finansijama je često jedna od prepreka firmama u Srbiji, naročito malim. Ovaj projekat će im omogućiti da postanu konkurentnije. Dakle, ovaj fond daje novi podstrek ne samo tim preduzećima već čitavoj srpskoj privredi”.

Komentarišući ovaj događaj, direktor programa u okviru EIF-a Hubert Kotonji rekao je: „Selekcijom 5 banaka koje će sprovesti program EU za Srbiju – finansiranje MSP, Evropski investicioni fond pomaže bankama da poboljšaju finansijske uslove koje nude malim i srednjim preduzećima kao krajnjim korisnicima, pospešujući zapošljavanje i privredni rast u Republici Srbiji“.

O programu “EU za Srbiju – finansiranje za MSP”

Program “EU za Srbiju – finansiranje MSP” odnosi se na davanje garancijskih šema za firme u Srbiji. Program finansira Evropska unija, a realizuje se na inicijativu Ministarstva privrede Republike Srbije i pod rukovodstvom Evropskog investicionog fonda (EIF). Ova šema je razvijena pod okriljem Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (WB EDIF), platforme za saradnju između Evropske komisije i finansijskih institucija koje posluju u regionu sa ciljem obezbeđivanja finansiranja i podrške malim i srednjim preduzećima (MSP).

O Evropskom investicionom fondu

Evropski investicioni fond (EIF) je deo grupe Evropske investicione banke. Njegova osnovna misija je da podrži evropska mikro, mala i srednja preduzeća i pomogne im da pristupe finansiranju. EIF osmišljava i razvija rizični i kapital za rast, garantne i mikrofinansijske instrumente koji su usmereni naročito na taj tržišni segment. EIF u toj ulozi teži ciljevima EU kojima se podupiru inovacije, istraživanje i razvoj, preduzetništvo, rast i zapošljavanje.

O WB EDIF programu

WB EDIF je inicijativa koju finansira EU radi poboljšanja pristupa finansiranju malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu. WB EDIF se oslanja na stručnost 27 organizacija na međunarodnom, regionalnom i lokalnom tržištu, uključujući predstavnike samih zemalja, i angažuje oko 650 miliona evra za finansiranje i podršku MSP na Zapadnom Balkanu. Ovo finansiranje je do sad podržalo otvaranje više od 39 000 novih radnih mesta u regionu. Cilj programa je da jača konkurentnost preduzeća širom regiona kroz poboljšanje pristupa finansiranju pod povoljnijim uslovima, savetovanje, usmeravanje i podizanje kapaciteta.