Srbija ima suficit u direktnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima sa EU.