FINANSIJSKA PODRŠKA EU ZA SANACIJU I OPORAVAK
NAKON POPLAVA
Program Iznos Status
Pomoć EU poplavljenim područjima u Srbiji (pretpristupni IPA fondovi) 30 miliona evra Program se realizuje od juna 2014.

Program je usmeren na: stambeno zbrinjavanje, javne objekte i životna sredstva. Više informacija u zasebnom informatoru.

Program posebnih mera (pretpristupni IPA fondovi) Ukupno: 72 miliona evra

62 miliona evra

10 miliona evra za regionalnu dimenziju programa koja će biti realizovana u Srbiji

 

Realizacija programa započeta u avgustu 2015. sa naglaskom na rekonstrukciju.

 

Aktivnosti u 2016. će biti usredsređene na odbranu od poplava.

 

Mehanizam EU za civilnu zaštitu (sredstva iz ECHO-a) 6 miliona evra Realizovano tokom leta 2014.

 

Program prekogranične saradnje Srbije i BiH (pretpristupni IPA fondovi) 1,8 miliona evra za Srbiju (+ 1,8 miliona evra za BiH) U toku je evaluacija predloženih projekata. Početak realizacije planiran za sredinu 2016.

Podrška za oporavak od poplava, rekonstrukciju i prevenciju, sa posebnim akcentom na materijal i infrastrukturu za obnovu/odbranu od poplava.

Program prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske (pretpristupni IPA fondovi) 1,8 miliona evra za Srbiju (+ 1,8 miliona za Hrvatsku) U toku je evaluacija predloženih projekata. Početak realizacije planiran za sredinu 2016.

Podrška za oporavak od poplava, rekonstrukciju i prevenciju, sa posebnim akcentom na materijal i infrastrukturu za obnovu/odbranu od poplava.

Fond solidarnosti EU 62 miliona evra Sredstva raspodeljena tokom 2015. za 134 projekta.

 

Naglasak na rekonstrukciji puteva, mostova i drugih elemenata infrastrukture.

UKUPNO za Srbiju 173,6 miliona evra