Dragi građani Srbije,

Evropska unija i vaša zemlja su bliski saveznici u nizu ključnih oblasti. EU je najveći ekonomski partner Srbije. Samo tokom protekle godine, EU je uložila skoro 1,5 milijardi evra u Srbiji i na taj način pomogla otvaranje na hiljade radnih mesta. EU ulaže i u mlade i nauku u Srbiji, što potvrđuje impresivna cifra od 8.000 učesnika u programu Erazmus+ u prethodne tri godine.

EU i Srbija, međutim, imaju daleko veće ambicije o svom odnosu. Srbija je trenutno predvodnik u pristupnim pregovorima sa EU, a ja bih voleo da se Srbija u bližoj budućnosti pridruži EU i postane važan član naše Evropske unije.

Naša nova strategija za Zapadni Balkan, koju smo usvojili u februaru, Srbiji daje perspektivu i instrumente koji su joj potrebni da ostvari napredak na evropskom putu. No, na Srbiji je da iskoristi ove prilike i odredi tempo pregovora.

Izveštaj o Srbiji koji smo danas objavili precizno utvrđuje napredak i nedostatke, ali ono što je najvažnije, utvrđuje i reformske prioritete Srbije za narednu godinu. Da bi evropska perspektiva Srbije postala stvarnost, ove reforme moraju da postanu nacionalni prioritet i trebalo bi da se nađu u vrhu radnog programa Vlade. Reforme neće pomoći samo da se očuva tempo pregovora, već će Srbiju pretvoriti u moderniju, demokratskiju i prosperitetniju zemlju za život njenih građana.

Iako je ostvaren izvesni napredak, Srbija ipak treba da reši određene probleme. Srbija treba da stvori okruženje koje pogoduje ostvarivanju slobode izražavanja, da ojača nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema kao i da ostvari održivi napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Pozdravljam ekonomske reforme koje Srbija sprovodi. One daju dobre rezultate, naročito u smislu makroekonomske situacije. Ali, da bi privreda Srbije ostvarila snažan rast, treba joj više privatnih i javnih investicija, kao i bolja poslovna klima, naročito za mala i srednja preduzeća. Takođe je neophodno sprovesti velike strukturne reforme državne uprave, poreskih organa i državnih preduzeća.

Konačno, od presudnog značaja je da Srbija i Kosovo ostanu posvećeni potpunoj normalizaciji odnosa. Svi bilateralni sporovi moraju biti rešeni pre pristupanja EU – to važi za sve zemlje u regionu. Iz tog razloga bi što pre trebalo postići sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum.

Uveren sam da je Srbija u odličnoj poziciji da ostvari svoj evropski cilj. Što se EU tiče, uveravam vas da ćemo mi i nadalje biti posvećeni pružanju podrške građanima i vlastima Srbije na putu ka članstvu u EU.