Obaveštavamo vas da Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji počinje pripreme za pisanje godišnjeg Izveštaja o Srbiji za 2019. Kao i ranijih godina, pozivamo organizacije civilnog društva da prilože svoje pisane doprinose kako bismo dobili uvid u njihove stavove o temama koje pokriva Izveštaj.

Godišnji Izveštaj o Srbij za 2019. će imati sličnu strukturu kao Izveštaj za 2019. Izveštaj će se u okviru svih relevantnih kriterijuma (političkih i ekonomskih kriterijuma i evropskih standarda) baviti procenom napretka Srbije u periodu nakon februara 2018. Procena napretka će biti zasnovana na donetim odlukama, usvojenom zakonodavstvu i stepenu sprovođenja.

Delegacija izuzetno ceni dijalog sa organizacijama civilnog društva kao ključnim partnerima u procesu evropskih integracija Srbije. U tom smislu je pisani doprinos o ispunjenju političkih i ekonomskih kriterijuma i dostizanju evropskih standarda Izveštaju o Srbiji za 2019. više nego dobrodošao. Vaš doprinos pisanju Izveštaja je od izuzetnog značaja za preciznu analizu i detaljnu procenu napretka.

Integralni tekst Izveštaja o Srbiji za 2018, kao i saopštenje o politici proširenja za 2018. su dostupni na sledećim linkovima:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Molimo da pisane doprinose dostavite do kraja radnog dana u ponedeljak, 5. novembra 2018. na sledeću e-mail adresu:

DELEGATION-SERBIA-EIE@eeas.europa.eu

sa naslovom: Izveštaj o Srbiji za 2019. – (naziv vaše organizacije) pisani doprinos.