Predstavnici diplomatskog kora, državnih institucija i nevladinog sektora zajedno su ispratili prve rezultate izbora za Evropski parlament 2024. godine, na događaju koji je organizovala Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa portalom European Western Balkans.

Pored praćenja i analize prvih rezultata sa izbornih mesta širom Evropske unije, gosti na izbornoj noći mogli su da učestvuju u nizu zanimljivih aktivnosti, poput kviza poznavanja Evrope, mogli su da glasaju za političke grupe u Evropskom parlamentu, a u neformalnoj atmosferi razgovaralo se i o efektima novog saziva parlamenta na kompletnu globalnu geopolitiku.

Izborni proces za novi saziv Evropskog parlamenta, najvišeg zakonodavnog tela EU, trajao je od četvrtka do nedelje u svih 27 država članica EU, a zavisno od podrške koje dobiju njihove partije, o zakonima koji će se odnositi na celu Uniju odlučivaće 720 poslanika. Najviše poslanika imaće Nemačka (96), a najmanje Malta (6).

Oni će biti podeljeni u političke grupacije u odnosu na srodnost političkih programa  i ideologije.

„Večeras proslavljamo demokratiju, ovi izbori  su proces koji će uključiti 360 miliona ljudi iz 27 država članica. Zajedno ćemo pokušati da razumemo rezultate ovih izbora i videćemo trendove koji će karakterisati evropski politički prostor“, rekao je ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre.

Nakon finalnih rezultata, građani EU će znati koji poslanici će ih predstavljati u Evropskom parlamentu u narednih 5 godina.

Zajedno sa predstavnicima vlada zemalja EU, poslanici EP oblikuju i odlučuju o novim zakonima koji utiču na sve aspekte života širom Evropske unije, od podrške ekonomiji i borbi protiv siromaštva do klimatskih promena i bezbednosti.

Poslanici Evropskog parlamenta u centar pažnje stavljaju važne političke, ekonomske i socijalne teme i podržavaju vrednosti Evropske unije: poštovanje ljudskih prava, sloboda, demokratija, jednakost i vladavina prava.

Parlament odobrava budžet EU i ispituje kako se novac troši. Takođe bira predsednika Evropske komisije, imenuje njene komesare i poziva ih na odgovornost. Novi sastav Evropske komisije i predsednik Evropskog saveta dužnost će preuzeti 1. decembra 2024. godine.