Prema podacima organizacije UNESCO, 73 miliona odraslih Evropljana smatra se funkcionalno nepismenim. Nažalost, ne postoje validni podaci o stopi pismenosti Roma. Stručnjaci kažu da je udeo funkcionalno nepismenih među odraslim u urbanim regionima partnerskih zemalja oko 60 odsto, u ruralnim sredinama ponegde i do 80 odsto. Često je funkcionalna nepismenost razlog za otežan pristup Roma obrazovanju i zapošljavanju kao osnovi njihove društvene integracije.

Zato kroz projekat „RomABC moves forward“ partneri iz Srbije (Otvoreni univerzitet Subotica), Nemačke, Grčke, Mađarske, Severne Makedonije i Slovačke rade da poboljšaju zaposlenost odraslih Roma, više ih uključe u obrazovanje odraslih, te poboljšaju socijalnu integraciju Roma.

“Tokom projekta, razvili smo nastavni plan za unapređenje pismenosti Roma u oblastima čitanja, pisanja, računanja i informatike, u skladu sa njihovim specifičnim potrebama. Međutim, tokom testiranja ovog nastavnog plana, pokazalo se da nedovoljna zdravstvena pismenost i nedostatak znanja o osnovnim ljudskim pravima takođe značajno ograničavaju svakodnevni život Roma”, kaže Čila Nemet, projektna menadžerka, Otvoreni univerzitet Subotica.

Iz tog razloga, kaže, dalji razvoj nastavnog plana za podizanje stepena pismenosti odraslih Roma u tim oblastima bila je polazna osnova ovog projekta. Pored nastavnog plana prilagođenog ciljnoj grupi, potrebni su i adekvatno obučeni nastavnici za obrazovanje odraslih i odgovarajući nastavni materijal. Zato je kroz projekat izrađen Priručnik za predavače, koji sadrži ciljeve učenja, metode i vežbe, obučeni su predavači u okviru pilot obuke, koji će moći da novostečene veštine i kompetencije primene u praksi, kreiran je i kurs za mešovito učenje za opismenjavanje Roma koji su na naprednom nivou iz čitanja i pisanja.

“Nastavnici za obrazovanje odraslih za opismenjavanje Roma moraju biti upoznati sa specifičnim karakteristikama ciljne grupe, da budu svesni predrasuda, siromaštva i rasizma sa kojima se romske zajednice suočavaju, kao i strategija potrebnih za rešavanje istih, zato su ove obuke važne”, kaže Nemet.

Nastavni plan i priručnik za nastavnike, implementacija osnovnog kursa za funkcionalno opismenjavanje i mešovitog učenja, kao i obuka nastavnika za obrazovanje odraslih ostaju trajni legat ovog projekta, a partnerske organizacije nastavljaju da održavaju kontakte i strukturu saradnje koje su izgradili tokom projekta, kako na lokalnom, tako na regionalnom i međunarodnom nivou. Osim toga, partneri nastavljaju saradnju i implementaciju pratećeg projekata i aktivnosti Evropske mreže “Mentori Evropske raznolikosti”.

Ovaj Projekat je razvijen na osnovu Strateških Partnerstva „RomABC goes Europe!“ (2015) i „RomABC – the next dimension“ (2017) i realizuje se u okviru Erazmus+ Programa sa partnerskim organizacijama. Rezultati projekta konkretno doprinose implementaciji EU Okvira za nacionalne strategije za integraciju Roma za period nakon 2020. godine i odgovarajućih nacionalnih strategija partnerskih zemalja.

Ovaj tekst je deo proslave Međunarodnog dana Roma, koji se obeležava 8. aprila. 

Podrška Evropske unije društvenom uključivanju, obrazovanju i zapošljavanju vredna je 91 milion evra, od 2014. do danas. Sredstva namenjena sektoru društvenog uključivanja koriste se za poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje stope zaposlenosti, borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju i brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada. 

EU podržava projekte u Srbiji koji imaju za cilj pravedniji pristup osnovnim socijalnim uslugama, bolju zdravstvenu zaštitu, uključenost svih grupa na tržištu rada, visoku stopu zaposlenosti i bolju zaštitu prava radnika.