„Zajedno za održivi biznis“ ime je novog programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji koji ima za cilj da podrži i promoviše preduzeća iz Srbije koja žele da budu profitabilna i konkurentna, ali da istovremeno posluju odgovorno u društvu. Program je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima iz Srbije, koja posluju najmanje dve godine i koja žele da unaprede svoje poslovanje i društvenu odgovornost. U fokusu su preduzeća koja posluju u oblastima kao što su prehrambena industrija, poljoprivreda, energetika, drvna industrija, turizam, obrazovanje, a koja svojim poslovanjem imaju ili žele da razviju pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu i budu pioniri u tranziciji Srbije ka cirkularnoj ekonomiji.

Predstavnici malih i srednjih preduzeća danas su na info sesiji održanoj u novosadskom EU info kutku saznali detalje o konceptu održive ekonomije, samom programu kao i o načinu prijavljivanja. Na sesiji su govorile predstavnice UNDP Srbija, Katarina Vukšić, koordinatorka projekta „Cirkularna ekonomija“ i Ivana Stančić, konsultantkinja za razvoj održivih biznisa.

„Osim onog generalnog interesa da budu odgovorne prema okruženju u kom rade, kompanije svakako treba da prepoznaju svoje konkretnije interese. To može biti privlačenje investitora. Recimo, nekoliko banaka ima povoljnije uslove kreditiranja za mala i srednja preduzeća ukoliko doprinose životnoj sredini. Tu je i pristup novim tržištima kroz adresiranje ciljeva održivog razvoja kao i poboljšanje reputacije brenda. Istraživanja pokazuju da 90 odsto ispitanih potrošača smatraju da privatna preduzeća imaju obavezu da budu odgovorna prema zajednici u kojoj rade i da bi radije izabrali proizvod društveno odgovorne kompanije. Kod nas naravno cena igra glavnu ulogu, ali ako to izuzmeo i ako imamo dve komparativne kompanije po tom pitanju opredeliće se za ovu društveno odgovornu“, objasnila je Ivana Stančić.

Kako je dodala, interesi kompanije mogu biti i sticanje komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju, veće zadovoljstvo i veća uključenost klijenata kao i mogućnost za primenu održivih biznis modela zasnovanih na novim tehnologijama.

Program „Zajedno za održivi biznis“ povezuje 10 odabranih preduzeća sa ekspertima koji će im pružati mentorsku podršku, pomoć u pripremi akcionih planova, strategija i komunikacije sa potencijalnim investitorima. Izabrani preduzetnici će dobiti više od 30 sati ekspertske podrške u razvoju i unapređenju biznis modela za proizvode i usluge koji doprinose održivom razvoju. Između ostalog, imaće mogućnost da se promovišu, povežu sa drugim preduzećima i razvijaju svoje poslovanje u drugim zemljama kroz UNDP globalnu mrežu. Prilikom selekcije preduzeća ocenjivaće se održivost i inovativnost biznisa, potencijal za rast i razvoj, pozitivan uticaj na životnu sredinu i društvo, kao i organizacioni kapaciteti preduzeća.

Prijave za kompanije koje žele da učestvuju u programu „Zajedno za održivi biznis“ otvorene su do 31. januara, u ponoć, a prve aktivnosti izabranih 10 preduzeća krenuće od 20. februara. Više informacija o programu nalazi se na ovom linku.