Pregled je deo odgovora Evropske Komisije na poziv država članica da ukloni prepreka za studiranje i obučavanje u inostranstvu kao deo širih napora da se pomogne mladim ljudima da steknu veštine i iskustvo koje im je potrebno kako bi poboljšali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Prema podacima prvog ‘Pregleda mobilnosti’ u EU, najbolji javni sistemi podrške za promociju i savetovanje studenata visokog obrazovanja  o mogućnostima studiranja ili obučavanja u inostranstvu su u Nemačkoj, Belgiji, Španiji, Francuskoj i Italiji. Pregled je deo odgovora Evropske Komisije na poziv država članica da ukloni prepreka za studiranje i obučavanje u inostranstvu kao deo širih napora da se pomogne mladim ljudima da steknu veštine i iskustvo koje im je potrebno kako bi poboljšali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Andrula Vasiliju, evropska komesarka za obrazovanje, kulturu, multilingvizam i omladinu rekla je „Studiranje i obučavanje u inostranstru je odličan način za sticanje dragocenih veština i iskustva, zbog toga je EU znatno povećala sredrstva za mobilnost u okviru novog programa  Erasmus+. Pregled mobilnosti nam po prvi put omogućava da vidimo koliko uspešno države kreiraju pozitivno okruženje za procvat mobilnosti studenata – u kojim oblastima bi mogei više da učine.

Pregled mobilnosti je usmeren na pet ključnih faktora koji utiču na motivaciju i sposobnost mladih ljudi da studiraju ili se obučavanju u inostranstvu. Pregled otkriva da ovi faktori značajno variraju među državama članicama – i da nijedna zemlja nije dobila visoku ocenu za sve mere njihovog „okruženja mobilnosti“.

Ključna saznanja

  • Informacije i smernice o mogućnostima za mobilnost: Nemačka, Belgija, Španija, Francuska i Italija pružaju najsveobuhvatniju podršku. Strukture za pružanje informacija i smernica su najmanje razvijene u Bugarskoj, Grčkoj, Sloveniji i na Kipru.
  • Prenosivost studentske pomoći, omogućavanje studentima da prime javne stipendije i kredite u drugoj zemlji po istim uslovima kao kada studiraju u svojoj zemlji. Studentske stimpendije i krediti su prenosivi na holandskim i nemačkim govornim područjima Belgije, na Kipru, u Luksemburgu, Sloveniji, Finskoj i Švedskoj.  Nasuprot tome, sistemi finansijske podrške su najrestriktivniji na francuskom govornom području Belgije, u Bugarskoj, Češkoj Republici, Grčkoj, Hrvatskoj, Litvaniji, Rumuniji i Slovačkoj.
  • Znanje stranih jezika: Ovo je često važan faktor za donošenje odluke o studiranju u inostranstvu. Na Kipar, u Luksemburgu i nemačkom govornom području Belgije stavlja se veliki akcenat na učenje jezika u školama. U Irskoj i Škotskoj, unutar Velike Britanije, ne postoji obavezno učenje stranog jezika u školama.
  • Priznavanje studija u inostranstvu (upotreba ECTS i Dodatka diplomi): Nemačka, Belgija i Španija ulažu znatne napore u praćenje upotrebe evropskih instrumenata koji pomažu studentima da im se priznaju studije u inostranstvu preko Evropskog sistema prenosa i akumulacije bodova (ECTS) i Dodatka diplomi, ali većina zemalja ne pridaje mnogo pažnje ovom pitanju.
  • Podrška studentima u nepovoljnom položaju: Holandsko govorno područje Belgije, Nemačka, Italija i Austrija ističu se po tome što imaju i dobro razvijenu finansijsku podršku za studente u nepovoljnom položaju koji žele da studiraju i obučavaju se u inostranstvu i sisteme za praćenje mobilnosti u smislu socijalnog statusa.

Pozadina

Pregled mobilnosti je obuhvatio svih 28 država članica EU, kao i Island, Norvešku, Lihtenštajn i Tursku. To je prvi pregled faktora obuhvaćenih Preporukom Saveta iz 2011. godine o mobilnosti u svrhu učenja i biće osnova za buduće zajedničko praćenje na nivou EU, a sledeće ažuriranje je planirano za 2015. godinu.

Pregled mobilnosti je razvila Mreža Eurydice u bliskoj saradnji sa Evropskom Komisijom i savetodavnom grupom eksperata iz država članica. Eurydice je mreža nacionalnih jedinica, kojom koordiniše Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), koja pruža informacije o evropskim obrazovnim sistemina i politikama i vrši njihovu analizu.

Korisni linkovi

MEMO/14/07 Pregled mobilnosti: česta pitanja

Izveštaj Eurydice: Prema Pregledu mobilnosti: uslovi za učenje u inostranstu u Evropi

Internet stranica programa Erasmus+

Erasmus+ česta pitanja

Erasmus+ na Facebook

Uvod u program Erasmus+ (kratak film)

Erasmus statistika