Evropska komisija je danas objavila Pregled potrošačkih tržišta za 2016. u kom su potrošači u EU ocenili funkcionisanje 42 tržišta roba i usluga. Ocene pokazuju da tržišta funkcionišu bolje nego 2014. kada je sproveden poslednji pregled potrošačkih tržišta.

Iz ovogodišnjeg Pregleda zaključujemo da potrošači imaju više poverenja u tržišta zbog jednostavnijih pravila, tržišnih reformi, kao i delotvorne primene pravila o zaštiti potrošača,” izjavila je komesarka za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost Vera Jurova. Moramo da nastavimo ovaj ohrabrujući trend, posebno kad je reč o tržištima koja još uvek beleže slabije rezultate, poput telekomunikacija i energetike. Zbog toga su potrošači u središtu prioritetnih projekata Komisije, kao što su jedinstveno digitalno tržište i energetska unija.”

Potrošačke preglede koriste nacionalni tvorci politika i akteri kako bi procenili uticaj politike tokom vremena i uporedili stanje između država članica. Prioritetne inicijative Komisije se bave rešavanjem problema sa kojima se susreću potrošači na tržištima sa lošim učinkom. Nedavno izneti predlozi o digitalnim ugovorima imaju za cilj da povećaju poverenje potrošača prilikom obavljanja prekogranične kupovine dok paket o telekomunikacijama koji čeka usvajanje treba da otkloni smetnje na tržištima telekomunikacija. Unija kapitalnih tržišta i energetska unija će takođe otkloniti slabe tačke u sektoru finansija i energetskog tržišta.