U okviru obeležavanja Evropskog dana jezika, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) je organizovala konferenciju „Priprema nacionalne verzije EU acquis”, kako bi pomogla timovima u javnim administracijama ReSPA članica da napreduju u prevođenju pravnih propisa Evropske unije u svojim administracijama.

Značaj ove inicijative potvrdilo je prisustvo visokih zvaničnika koji su izneli svoje stavove o važnosti adekvatnog prevođenja pravnih propisa Evropske unije u administracijama regiona.

Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji zahvalila se organizatorima i učesnicima događaja na zajedničkoj posvećenosti ovoj bitnoj temi. Halačeva je citirala Umberta Eka koji je izjavio da je jezik Evropske unije u suštini jezik prevođenja.

„Srećna sam zbog današnjeg događaja zato što je prevođenje pravne tekovine EU važan poduhvat za sve države kandidate pre nego što se pridruže Uniji, a o tome ne govorimo često. Činjenicom da se to već sad dešava, države Zapadnog Balkana pokazuju svoju posvećenost ulasku u EU. To pokazuje da one sebe vide kao buduće članice EU, onoliko koliko i EU vidi Zapadni Balkan kao budući deo naše Unije. To je i naglasila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen u svom govoru pre dve nedelje, i mi se radujemo da primimo još zvaničnih jezika EU u našu porodicu“, istakla je Halačeva.

 

Hristos Elinides, generalni direktor za prevod u Evropskoj komisiji, istakao je da obiman proces prevođenja EU propisa na jezike zemalja omogućava građanima, poslovnim subjektima i ekonomijama Evropske unije da se institucijama obraćaju na nacionalnim jezicima. Time se obezbeđuje ravnopravnost i uvažavanje svih građana Evropske unije. Ali, da bi to u praksi funkcionisalo, EU mora da obezbedi kapacitete unutar administracije, što je i pravac u kom zemlje Zapadnog Balkana treba da idu.

Beograd, 26. septembra 2023.-Uèesnici „Regionalne konferencije o pripremi nacionalne verzije pravnih tekovina EU“, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) i Ministarstva za evropske integracije. FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIÆ/ nr

Mila Ćipović-Gligorić, direktorka Kancelarije za koordinaciju prevođenja pravnih akata Evropske unije na srpski jezik pozdravila je prisutne goste ispred Tanje Miščević, ministarke za evropske integracije i istakla da je pitanje višejezičnosti jedno od osnovnih pitanja EU i ono je utkano kao jedno od osnovnih načela na kojima počiva Evropska unija, čime se stvaraju uslovi za pravnu sigurnost da se građani EU obraćaju institucijama na službenom jeziku svoje zemlje. Svi pravno obavezujući akti EU se obrađuju na svim zvaničnim jezicima država članica EU. I zemlje kandidati u EU imaju obavezu da izrade svoje nacionalne propise pre stupanja u EU, što je zahtevan i obiman posao kome je potrebno pristupiti sistematizovano i centralizovano.

Direktorka ReSPA, Maja Handžijska-Trendafilova, naglasila je da brži proces pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji podrazumeva i efikasno prevođenje i komunikaciju pravnih propisa Evropske unije. Izrazivši zadovoljstvo činjenicom da je ReSPA na Evropski dan jezika okupila ključne aktere iz regiona u prevođenju EU propisa, Handžijska-Trendafilova je istakla da „prevođenje i implementacija pravnih tekovina Evropske unije u regionu ne utiče samo na pravne i regulatorne promene, već pozitivno utiče na negovanje kulture demokratije, poštovanja ljudskih prava i ekonomskog rasta”.

Beograd, 26. septembra 2023.-Mila Æipoviæ iz Ministarstva za evropske integracije, direktorka ReSPA Maja Handjiska Trendafilova i zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halaèeva na „Regionalnoj konferenciji o pripremi nacionalne verzije pravnih tekovina EU“, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) i Ministarstva za evropske integracije. FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIÆ/ nr

U okviru konferencije, državni službenici ReSPA članica su prezentovali ostvarene rezultate i diskutovali o izazovima sa kojima se susreću kao i planovima u podsticanju regionalnog dijaloga neophodnog za bržu razmenu dobrih praksi i brži napredak u ovoj oblasti, bitnoj za sveukupno pristupanje regiona Evropskoj uniji.

Acquis se odnosi na obimno telo Evropske unije o oblasti zakonodavstva, pravnih propisa i politika koje države članice i zemlje kandidati moraju da usvoje i sprovode da bi se obezbedio jedinstven pravni okvir na niovu Unije. Ovi propisi obuhvataju širok spektar oblasti, od trgovine i konkurencije do životne sredine i ljudskih prava. Kako EU nastavlja da se širi i diverzifikuje, obezbeđivanje tačnog i sveobuhvatnog prevoda ovog pravnog korpusa postalo je kritičan poduhvat. Prevođenje “acquis” odnosno pravnih propisa EU na Zapadnom Balkanu ima ogroman značaj u kontekstu EU integracija regiona.

Beograd, 26. septembra 2023.-Mila Æipoviæ iz Ministarstva za evropske integracije, direktorka ReSPA Maja Handjiska Trendafilova i zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halaèeva na „Regionalnoj konferenciji o pripremi nacionalne verzije pravnih tekovina EU“, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) i Ministarstva za evropske integracije. FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIÆ/ nr

Resorna ministarstva i ostali organi državne uprave, u okviru procesa pripreme pravnih tekovina EU na srpskom jeziku, obavljaju poslove stručne redakture prevoda, dok je za pravnotehničku redakturu zadužen Republički sekretarijat za zakonodavstvo.

Nedavno je, u saradnji sa „Službenim glasnikom“ i uz pomoć Delegacije EU u Srbiji, objavljeno štampano izdanje osnivačkih ugovora EU – Ugovor iz Lisabona, Povelja EU o osnovnim pravima i Euratom, koji su prevedeni u ovom procesu.

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine. Namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.