Na onlajn jezičkim pričaonicama EU info kutka iz Novog Sada mesec decembar bio je rezervisan za teme u vezi sa očuvanjem prirode.

O tome da li volimo prirodu, brinemo li dovoljno o njoj i koje prirodne lepote nas okružuju učesnici su razgovarali sa Anom Lazarević, profesorkom francuskog jezika u Francuskom institutu u Novom Sadu na frankofonoj i sa doc. dr Ivanom Pajić profesorkom na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na pričaonici na nemačkom jeziku.

Ideja pričaonica jeste da svake poslednje srede u mesecu (na francuskom) i petka (na nemačkom) svi koji uče ove jezike mogu da vežbaju konverzaciju sa profesorima u ovoj oblasti. Razgovara se o značajnim svakodnevnim temama uz osvrt na važne međunarodne datume.

Zaštita prirode je suštinska tema za Srbiju kao deo pregovaračkog procesa za pristupanje EU, u vezi sa primenom poglavlja 27 koje je posvećeno zaštiti životne sredine i klimatskim promenama, a Strategija za zaštitu biodiverziteta EU 2030 prvi je korak ka promenama i održivom društvu.

Takođe, Srbija je napravila prvi korak na uspostavljanju Evropske ekološke mreže Natura 2000, koja čini široku mreža zaštićenih prirodnih područja u Evropi. Tokom poslednje dve i po godine identifikovano je 277 potencijalnih lokacija od interesa za zajednicu i 85 posebnih zaštićenih područja. To je jedno od najvećih dostignuća projekta EU za Naturu 2000 u Srbiji.

Foto: A. Gugić, M. Romulić