Kako do studentskih razmena, posla, stipendija ili plaćenih praksi, studenti su saznali na drugim Otvorenim vratima u Naučno tehnološkom parku (NTP) u Novom Sadu. U okviru  predstavljanja, EU info point studente je upoznao sa Erazmus + programom razmene i Erazmusom za mlade preduzetnike.

Kakvi su uslovi konkursa, potencijalni iznosi stipendija i praksi koje ovi program podržavaju samo su neke od stvari o kojima su sa studentima razgovarali Filip Marinković iz Kancelarije za međunarodnu saradnju UNS i Vladimir Nikić iz Poslovnog inkubatora Novi Sad.

Erasmus + je već poznat i vrlo popularan program mobilnosti među studentima. On pruža nekoliko mogućnosti, a najčešće su to studentske razmene, koje podrazumevaju boravak i studiranje na nekoj inostranoj visokoškolskoj ustanovi (VŠU) u trajanju od dva do 12 meseci, ali i studentske prakse.

Prakse su odlična prilika da svaki student ili studentkinja usavrše i razviju svoje profesionalne i praktične veštine. One takođe traju između dva i 12 meseci, a studenti ih mogu obavljati u nekom inostranom preduzeću, organizaciji ili na VŠU, dok konkurse raspisuje matični univerzitet/visoka škola/akademija.

„Sami mogu da pronađu bilo koju kompaniju u Evropi, koja je voljna da ih primi, a primiće ih zato što naš Univerzitet plaća stipendiju. Dakle, oni dobijaju besplatnu radnu snagu, a studenti iskustvo. Imamo puno lepih primera, od Cerna, studenata sa PMF-a, pa do Evropske komisije, studenata sa Pravnog fakulteta“, ističe Marinković.

Program Erazmus za mlade preduzetnike takođe pruža mogućnost za stručno usavršavanje studenata, a pokrenula ga je Evropska komisija još 2009. godine, sa ciljem da omogući budućim preduzetnicima ili onima koji već imaju svoju firmu da steknu korisne veštine i iskustava u poslovanju u nekoj drugoj zemlji.

Mladi preduzetnici su osobe, mlade ne po godinama starosti, već po iskustvu bavljenja biznisom i to one koje imaju do tri godine preduzetničkog iskustva. Što se tiče studenata oni u ovom programu predstavljaju nezaposlena lica, koja su potencijalno budući preduzetnici.

“Niko ne očekuje da kanditati imaju osnovanu kompaniju, niti obavezuju da nakon učešća u programu tu kompaniju osnuju. Cilj programa je da studenti pre svega vide koliko im ta cela priča odgovara“, objašnjava Nikić.

Tokom Otvorenih vrata predstavile su se i mnoge kompanije iz Srbije, osnovane u našoj zemlji ili kao ogranci kompanija koje posluju širom sveta, a na Startup corneru upoznali su se sa radom startapa koji posluju u okviru NTP-a.

Ovo je prvi u nizu događaja u okviru novog programa – 3alet, koji organizuje Naučno-tehnološki park Novi Sad, a samo prošle godine ovaj događaj posetilo je preko 400 studenata. Cilj je da se povežu studenati, nauka i privreda, razviju talenati u oblasti tehnološkog razvoja inovacija, kao i stvore uslovi za osnivanje i razvoj većeg broja startap preduzeća.