Nezavisan evropski spoljni revizor je 14. avgusta započeo drugu spoljnu reviziju srpskih struktura za sprovođenje instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ (IPARD, detaljnije informacije u nastavku).

Mišljenje revizora se očekuje u septembru. Ono je preduslov za ponovno podnošenje zahteva Evropskoj komisiji za prenos upravljačkih i kontrolnih ovlašćenja (akreditaciju).

Nakon ponovnog podnošenja dokumentacije za akreditaciju, revizori Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) će posetiti Srbiju do kraja godine kako bi utvrdili da li sa Srbijom može da se zaključi Finansijski ugovor o IPARD programu.

Revizije koje su spoljni revizor i DG AGRI sproveli tokom 2015. i 2016. utvrdile su Srbija tada još nije bila spremna za primenu IPARD programa. Od tada su domaći i organi EU tesno sarađivali na rešavanju svih zaključaka revizije.

Kratak pregled o IPARD grantovima za Srbiju

Grantovi iz IPARD programa će doneti direktnu korist srpskim poljoprivrednicima, privrednim društvima i ruralnim zajednicama.

Za IPARD u Srbiji je izdvojeno 175 miliona evra za period od 2014. do 2020. i to u godišnjim tranšama u vidu bespovratne pomoći (grantova). Procenjuje se da će 175 miliona evra vredne bespovratne pomoći iz IPARD-a dovesti do ukupne investicije u poljoprivredu od oko 400 miliona evra. Kandidati za dobijanje bespovratnih sredstava će moći da iskoriste ta sredstva za do 70% opravdanih troškova.

Nadležni organi u Srbiji trenutno rade na pripremi sistema upravljanja i kontrole za sprovođenje IPARD programa.

Vlasti u Srbiji su odabrale šest glavnih mera koje će se podržavati grantovima EU:

  • Investicije u poljoprivredna gazdinstva proizvođača mleka, mesa, voća i povrća i drugih useva;
  • Investicije u preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda za mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave preradom mleka, mesa, voća i povrća;
  • Organska poljoprivreda;
  • Lokalni razvoj u ruralnim sredinama od strane lokalnih akcionih grupa (naročito javno-privatnih partnerstava);
  • Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i poslovni razvoj za privatne objekte seoskog turizma;
  • Tehnička pomoć.