U okviru serijala „Zeleni kutak znanja“, EU info kutak Niš i  Centar za promociju nauke Beograd. vas pozivaju na predavanje „Prirodom inspirisanim rešenjima ka zdravijim gradovima“ koje će održati Anja Ranđelović docent na Katedri za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje će biti održano u sredu, 5. juna od 17 časova u Deli prostoru, Davidova 2A.

Svoj prisustvo možete potvrditi preko LINK-a.

Predavanje razmatra brojne izazove sa kojima se građani suočavaju u gradovima, poput toplotnih ostrva, lošeg kvaliteta vazduha i vode, poplava i suše. Kako ti izazovi utiču na javno zdravlje i da li su povezani sa upravljanjem vodom u gradovima? Da li sinergija tehničkih, socioloških i medicinskih nauka može da bude put ka ozdravljenju gradova? Na predavanju će biti prikazani najzanimljiviji rezultati projekta euPOLIS (Horizon2020) u okviru koga građani i eksperti zajednički planiraju i mere efekte primene prirodom inspirisanih rešenja.

O predavačici:

Anja Ranđelović radi kao docent na Katedri za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zanima je integralno upravljanje vodama u gradovima, prirodom inspirisana rešenja, održivi razvoj, javno zdravlje, inovativni pristupi u planiranju i izgradnji urbanih sredina sa aktivnim učešćem građana.

O Centru za promociju nauke Beograd

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija koja se bavi promocijom i popularizacijom nauke i tehnologije. Misija CPN-a jeste da premosti jaz između nauke i društva okupljajući relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija, a jedan od važnih ciljeva jeste širenje naučne pismenosti u najširim slojevima društva. Centar organizuje veliki broj izložbi, predavanja, panel-diskusija i drugih interaktivnih događaja na različite teme i namenjenih svim uzrastima. Objavljuje časopis Elemente i druga naučno-popularna izdanja, i učestvuje u raznovrsnim međunarodnim projektima i saradnjama. CPN takođe koordinira Mrežom naučnih klubova, koja broji 15 jedinica, uz učešće u Mreži „mejkers labova“ kojih je trenutno12.

CPN je poznat po svojoj međunarodnoj saradnji i u tom pogledu smatra se regionalnim liderom u Jugoistočnoj Evropi. Trenutno je partner u osam H2020 projekata, na jednom projektu Kreativne Evrope i JRC-a, i četiri Erasmus+ projekta, tako da je dosad učestvovao na ukupno 32 projekta koje je finansirala EU.

Predavanje „Prirodom inspirisanim rešenjima ka zdravijim gradovima“ organizuje se u sklopu EU zelene nedelje u Srbiji, koja se obeležava od 5. do 12. juna širom Evrope. U svetlu sve većih kriza povezanih sa vodom u Evropi, EU zelena nedelja nastoji da podigne svest, podstakne dijalog i promoviše zajednička rešenja za rešavanje izazova koje predstavljaju nestašica vode, zagađenje i degradacija ekosistema.