Žene u Srbiji se u znatno većoj meri suočavaju sa problemom nezaposlenosti, u odnosu na muškarce – 25 hiljada nezaposlenih mladih žena i više od 17 hiljada nezaposlenih muškaraca, u dobi između 25 i 29 godina – zabeleženo je tokom protekle godine.

Preduzetništvo mladih i sticanje veština koje su im potrebne za uspešno poslovanje i samozaposlenje, teme su kojima program Erazmus+ posvećuje značajnu pažnju. O tome se govorilo i na nedavno održanoj konferenciji Fondacije Tempus: „Preduzetničko učenje i mladi – istražite Erazmus+ mogućnosti”.

„Drago mi je da mogu da promovišem preduzetničko učenje namenjeno mladima, koji je ključni element ekonomskog razvoja. Takođe, kao što znate obrazovanje je nešto na šta EU mnogo polaže“, rekao je Martin Klauke, predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji.

 „EU obeležava ovu godinu kao Evropsku godinu veština, fokusirajući se na relevantne veštine koje će osnažiti ljude da se uspešno snalaze na tržištu rada i da se društveno angažuju. U tom kontekstu, preduzetničko obrazovanje može značajno osnažiti našu omladinu. Mladima se može obezbediti bezbedno okruženje u kojem mogu da iskuse preuzimanje rizika, suočavanje sa neizvesnim situacijama, razvijanje i diskutovanje o novim idejama, primena kritičkog mišljenja, pregovaranja i saradnje“, rekao je Klauke.

U kontekstu Srbije, poslodavci ističu da diplomiranim studentima koji prvi put traže posao nedostaju pojedine veštine koje čine dobre profesionalce, kao što su komunikacija, timski rad, liderske veštine, pomenuo je predstavnik Delegacije EU.

Nedovoljni finansijski resurs vodeći je izazov za poslovanje mladih preduzetnika, prema podacima koje je predstavila Milica Borjanić, programska menadžerka za mlade i preduzetništvo u Srbiji u Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS). Takođe, kao jedan od najvećih problema pri poslovanju istaknut je strah od kažnjavanja od strane Poreske uprave zbog propisa u koje nisu upućeni.

Snežana Klašnje, savetnica ministra, iz Ministarstva turizma i omladine, rekla je: „S ponosom mogu da kažem da je Strategija za mlade usvojena prošle nedelje u Vladi, a samo u njenoj uzradi radilo je oko 7000 mladih. Pojam preduzetništva i preduzetništva mladih važno je pitanje u Strategiji.“

Zaposlenje i ekonomska sigurnost među mladima jesu vodeći problemi, dodala je ona, te primetila da veliki broj mladih uopšte ne razmišlja o tome da uplovi u preduzetničke vode, ali problem je što i oni koji to učine, nailaze na niz teškoća.

„Evropska godina veština je dodatna prilika da radimo na razvoju preduzetničkih veština mladih, pogotovo mladih žena. Do sada je finansirano 50 omladinskih projekata kroz Erazmus+, a od toga se samo četiri bavilo pitanjima preduzetništva; nadam se da će biti više takvih prijava ove godine“, zaključila je Klašnje.

Marija Filipović-Ožegović, upraviteljka Fondacije Tempus, koja sprovodi Erazmus + program u Srbiji, poručila je mladima na ovaj program gledaju kao na resurs.

„Ako imate neku ideju, ma koliko vam nekonvencionalno delovala, tu smo da vam pomognemo da je realizujete“, rekla je ona. Erazmus plus je alat koji pomaže da u bezbednoj sredini isprobaju mogućnosti.

Radionice za pisanje projekata, konsultacije, savet, studije u inostranstvu i stipendije – o svim ovim temama mladi u Srbiji mogu da se raspitaju u Fondaciji Tempus. Mentalno zdravlje mladih posle pandemije jedna je od budućih tema treninga koje će Fondacija Tempus treninge, najavila je Filipović-Ožegović.

Cilj ovih edukacija jeste da se motivišu omladinske organizacije, omladinski radnici i srednje škole da učestvuju u programu Erazmus+ (omladinska komponenta – mobilnost mladih i omladinskih radnika, partnerstva za saradnju, izgradnja kapaciteta).

U okviru programa Erazmus+ trenutno su otvorena dva poziva: poziv za mobilnost, u okviru kojeg je rok za prijavu 23. februar, dok se drugi odnosi na saradnju i izgradnju kapaciteta, a otvoren je do 22. marta.

Više o mogućnostima koje nudi program Erazmus plus, možete saznati na sledećim linkovima:

https://tempus.ac.rs/

https://www.euzatebe.rs/rs/eu-programi/erasmus-plus