Mala i srednja preduzeća u Srbiji dobiće novu priliku za razvoj učešćem Programu jedinstvenog tržišta Evropske unije.

Ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali potpisao je tokom onlajn konferencije ovaj Sporazum koji će omogućiti nastavak uspešnog rada, imajući u vidu dugotrajnu i kontinuiranu podršku Evropske unije.

Brojni programi i projekti, koje finansira EU, do sada su osnažili preduzeća iz EU i Srbije da napreduju na međunarodnom nivou kroz kombinaciju mogućnosti povezivanja, prilagođenih saveta i uspostavljanja novih pouzdanih poslovnih partnerstava.

Kada je u pitanju Program jedinstvenog tržišta, uspeh učešća zavisi od proaktivnosti srpskih privrednika da se prijave na pozive slanjem kvalitetnih predloga.

Konkretno, sporazum će omogućiti srpskim preduzetnicima da se prijave na poziv EU za podnošenje predloga projekata u okviru „Programa jedinstvenog tržišta“ putem sajta, a ukoliko predlozi budu ocenjeni kao uspešni, srpska preduzeća će moći da učestvuju, zajedno sa drugim preduzećima u EU i šire, u nekoliko inicijativa koje finansira EU.

Među najinteresantnijim su Evropska mreža preduzeća (EEN) i Erazmus za mlade preduzetnike (EYE). Ove prekogranične inicijative će omogućiti evropskim i srpskim preduzetnicima da prošire svoje poslovanje, rastu i steknu stabilnost uspostavljanjem čvrstih i pouzdanih komercijalnih prekograničnih partnerstava.

EEN je najveća svetska mreža podrške za mala i srednja preduzeća na međunarodnom tržištu. Nju čini više od 450 organizacija, uključujući nacionalne i lokalne privredne komore, agencije za inovacije, agencije za regionalni razvoj.

Nudi mešavinu usluga u rasponu od saveta o pravilima jedinstvenog tržišta, pomoći u pristupu finansijama, podrške inovacijama, umrežavanju i susretima širom Evrope i šire za pronalaženje investitora i komercijalnih partnera izvan nacionalna teritorija.

EEN pruža podršku novim preduzećim, malim preduzećima i preduzetnicima iz širokog spektra sektora: od poljoprivrede do veštačke inteligencije, od tekstila do vazduhoplovstva, od pomorstva do kreativnih industrija.

Erazmus za mlade preduzetnike (EYE) je program poslovne razmene koji pomaže novoosnovanim da steknu veštine neophodne za pokretanje i/ili uspešno vođenje biznisa: novi preduzetnici razmenjuju znanja i poslovne ideje sa iskusnim preduzetnicima, sa kojima borave u inostranstvu i sarađuju na zemlja na period od jednog do šest meseci.

Šta je Program jedinstvenog tržišta?

Program jedinstvenog tržišta (SMP) je program EU finansiranja koji pomaže jedinstvenom tržištu da dostigne svoj puni potencijal i osigurava oporavak Evrope od pandemije kovida 19.

Sa 4,2 milijarde evra u razdoblju od 2021. do 2027. godine pruža se integrisani paket za podršku i jačanje upravljanja jedinstvenim tržištem.

Jedinstveno tržište u središtu je Unije gotovo tri decenije i omogućuje građanima da žive, rade i putuju gde god žele, a potrošačima pruža zaštitu i veći izbor visokokvalitetnih proizvoda i usluga po nižim cenama. Zahvaljujući pravnoj sigurnosti, pristupu tržištima i finansijskim uslugama, prilikama za ulaganja i pristupu finansiranju, jedinstveno tržište takođe je pokretačka tačka za preduzeća.

Međutim, pandemija je pokazala da se jedinstveno tržište tek treba ostvariti u nizu područja i da se može poboljšati u drugima te da je jedinstveno tržište koje dobro funkcionira ključno za otpornost našeg gospodarstva.

Programom jedinstvenog tržišta objedinjuju se ključne aktivnosti financirane u okviru nekoliko prethodnih programa. Njime će se osigurati usklađeniji i agilniji okvir financiranja za potporu sljedećim ključnim ciljevima.

Više o podršci Evropske unije srpskom ekonomskom razvoju možete pronaći na ovom linku.