Institut Evropske investicione banke (EIB) sa zadovoljstvom najavljuje objavljivanje svog Programa za razvoj umetnika (ADP) u saradnji sa Cité internationale des arts (Pariz), za koji traži jednog vizelnog umetnika (rođenog posle 1. januara 1988. godine) iz zemlje kandidata za članstvo u EU: Albanije, Bosne i Hercegovine, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije, Turske ili Ukrajine.

Program za razvoj umetnika nudi evropskim vizuelnim umetnicima u razvoju tromesečni boravak u Cité internationale des arts u Parizu, omogućavajući im da razviju svoju praksu i stvore novo delo (dela), podstaknuta mentorstvom renomiranog umetnika. U 2023. godini, primaocima će rukovoditi priznata francusko-italijanska umetnica Tatjana Truve.

Kriterijumi podobnosti:

  • Rođeni nakon 1. januara 1988. godine (u slučaju umetničkog dua, oba člana moraju imati 35 ili manje godina)
  • Državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije, Turske i Ukrajine (u slučaju umetničkog dua, oba člana moraju biti državljani jedne od navedenih zemalja)
  • Odlično poznavanje engleskog jezika

Budžet i trajanje

Rezidencijalni boravak u Parizu će trajati od 4. septembra do 27. novembra 2023. godine.

Institut EIB-a će pokriti putne troškove umetnika do i iz Pariza (za rezidencijalni boravak).

Umetnik će dobiti paušalnu dnevnicu od 80 evra (osamdeset evra) da pokrije svoje životne troškove tokom boravka i celokupne ili deo troškova produkcije, a biće obezbeđen i studijski prostor za život.

Pored navedenog, umetniku će biti dodeljen doprinos produkciji u iznosu od €500 evra (petsto evra) na početku rezidencijalnog boravka i honorar za uspeh od €1000 evra (hiljadu evra) na kraju rezidencijalnog boravka, pod uslovom da su proizveli delo ili skup dela.

Po završetku rezidencijalnog boravka, EIB može razmotriti kupovinu umetničkog dela koje je umetnik napravio na licu mesta.

Postupak prijavljivanja

Sve prijave se podnose putem online obrasca koji je dostupan ovde.

Potrebna dokumentacija

  • Biografija na engleskom jeziku (maksimalno četiri strane) uključujući obrazovanje, radno iskustvo, solo i grupne izložbe i medijsku pokrivenost.
  • Motivaciono pismo (na engleskom jeziku) sa idejama koje treba istražiti tokom boravka (maksimalno 700 reči).
  • Portoflio (najviše osam stranica A4 formata u PDF) za prikaz reprezentativne selekcije radova podnosilaca.

Treba napomenuti da će biti potrebno priložiti dokaz o državljanstvu i starosti ako uđete u uži izbor.

Postupak selekcije

Žiri – koji čine Tatjana Truve (mentor), članovi EIB-ovog Odbora za umetnost, predstavnik Cité internationale des arts i spoljni umetnički savetnici – odabraće kandidata na osnovu umetničkog kvaliteta njihovog rada, njihove motivacije i potencijala da maksimalno iskoriste priliku koju nudi rezidencijalni boravak, kao i relevantnost njihove prakse za kulturni kontekst EIB Instituta.

Izabrani kandidat će biti obavešten o odluci žirija putem elektronske pošte krajem maja 2023.

Rok za podnošenje prijava: ponoć (GMT+1), petak 31. mart 2023. godine

Svaka prijava koja ne ispunjava definisane zahteve biće automatski odbačena.