Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Naučno tehnološkim parkovima u Beogradu, Nišu i Čačku organizuje radionicu na temu aktuelnog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava. Radionica je besplatna i održava se u sredu, 21. jula od 15.30h.

Zahvaljujući sredstvima Evropske unije obezbeđen je nastavak sprovođenja programa Fonda kroz IPA2018 Projekat „Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP.

Učešće je dostupno za sve zainteresovane posredstvom Zoom aplikacije: LINK

O programima Fonda:

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima i neformalnim timovima, a inovativni projekti se sufinansiraju u iznosu do 80.000 evra.

Program sufinansiranja inovacija  namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu do 300.000 evra.

Program saradnje nauke i privrede pruža finansijsku podršku do 300.000 evra po projektu, a korisnici su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije.

Javni poziv je otvoren do 15. septembra u 15 časova.