Promocija poljoprivrednih proizvoda u EU

0

Ministri poljoprivrede EU su 17. februara 2014. razgovarali o nacrtu uredbe koja za cilj ima reformu informacione i promotivne politike poljoprivrednih proizvoda iz EU.

Predlog nastoji da razvije nova sigurna tržišta u, ali i van EU, podizanjem svesti potrošača o kvalitetu evropskih poljoprivrednih proizvoda. Da bi se ovo postiglo, treba stvariti nove promotivne alate, i koncentrisati akcije EU na proizvode i tržišta najvećeg prioriteta.

Ministri su u razgovoru razmatrali načine kojima bi se osigurala efikasna promocija proizvoda na unutrašnjem tržištu, a otvoreno je i pitanje mogućeg nacionalnog sufinansiranja ovakve politike.

U predlogu se kaže da bi budžet politike porastao sa 61,5 miliona u 2013. na 200 miliona evra u 2020. Savet za cilj ima da postigne sporazum sa Evropskim parlamentom pre narednih izbora koji su zakazani za maj 2014. 

Poljoprivredno-prehrambeni sektor EU

U okviru evropske proizvodnje, poljoprivredno-prehrambeni sektor je najveći poslodavac sa preko 4,2 miliona zaposlenih i prometom od 954 milijardi evra. EU može potvrditi da je najveći svetski uvoznik i izvoznik poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Sa udelom u globalnom izvozu od 18%, i uvozu od 20%, EU se takmiči sa Sjedinjenim Državama za vodeću poziciju.

Ostale teme dnevnog reda

„Jedi dobro, osećaj se dobro”

Ministri su čuli i prezentaciju Evropske komisije sa predlogom za spajanje i pojednostavljivanje dva dugotrajna školska programa, trenutno odvojena, koja pružaju evropskim učenicima subvencionisano mleko i voće.

Inicijativa „Jedi dobro, osećaj se dobro” objedinjuje školske programe voća i mleka da bi smanjila administrativne poteškoće i nedostatke utvrđene u prošlosti.

Podizanjem svesti dece o prednostima zdrave ishrane i proširivanjem spektra dostupnih poljoprivrednih proizvoda, inicijativa ima za cilj da promeni navike u ishrani. Njena svrha je suprotstavljanje smanjenom konzumiranju voća, povrća i mleka ali i borba protiv gojaznosti.

Kada bude usvojen, novi zajednički plan će imati budžet od 230 miliona evra po školskoj godini.

Sektor mlekarstva EU

Savet je održao debatu i o trenutnoj situaciji u sektoru  proizvodnje mlečnih proizvoda i njegovoj budućnosti nakon 2015. kada se budu ukinule kvote na mlečne proizvode.

Video: istaknuti delovi

Materijal za štampu

Pogledajte takođe

Podeli

Comments are closed.