Evropska fondacija za obuku (ETF) objavila je rezultate međunarodnog istraživanja profesora strukovnih studija u susedstvu EU. Studija pod nazivom „Slušanje nastavnika i direktora stručnih škola“ usredsređena je na njihovo radno iskustvo i profesionalni razvoj. Do sada najveća te vrste, studija se zasniva na anketi od preko 10 000 nastavnika i oko 750 direktora škola. Iako je sprovedena pre pandemije, studija uključuje uvide za poboljšanje politike i prakse na polju obuke nastavnika.

„Ovaj izveštaj ima za cilj pružanje podrške kreatorima politika: otkriva u kojoj meri su politike za nastavnike uspešno primenjene, i daje pogled iznutra na to kako nastavnici i direktori stručnih škola doživljavaju svoj rad i izazove sa kojima se suočavaju“, rekao je Džulijan Stanlei, ekspert za razvoj ljudskog kapitala, inovativno predavanje i učenje u ETF-u. „Direktori su najčešće izveštavali da su nastava i učenje ograničeni nedostatkom nastavnika koji su kompetentni da podučavaju učenike sa posebnim potrebama, ali takođe često nedostaje kompetentnih instruktora za praktične sesije. Ostaje slučaj da značajna manjina nastavnika u strukovnim školama uopšte nema početno pedagoško obrazovanje “.

Većina nastavnika sa stručnih studija izveštava da primenjuju i tradicionalne i savremene nastavne metode. Međutim, u većini izveštaja prevladavaju tradicionalne metode. Većina nastavnika u strukovnim školama nastoji da uspostavi vezu između učenja u učionici i sveta rada, ali učenici retko imaju česte kontakte sa poslodavcima ili preduzećima.

64% nastavnika strukovnih studija učestvovalo je u nekoj vrsti stručnog usavršavanja u prethodnih 12 meseci. Srbija, Crna Gora, Albanija i Moldavija imaju stope učešća od 80% ili više, dok je u Alžiru, Tunisu i na Kosovu* učešće bilo manje od 50%. Međutim, samo 38% svih stručnih nastavnika pohađalo je obuku koja se bavila njihovom profesionalnom specijalnošću, a samo 48% je učestvovalo u stručnom usavršavanju (uključujući studijske posete) u poslovnim prostorijama.

U mnogim slučajevima direktori škola identifikuju nedostatak kvalifikovanih ili profesionalaca sa dobrom izvedbom kao prepreku za kvalitetnu nastavu u njihovim školama, a profesori struke široko shvataju da njihova profesija nije vrednovana u njihovim društvima.

Izveštaj „Slušanje nastavnika i direktora stručnih škola“ dostupan je ovde. Takođe su dostupni zasebni izveštaji koji ispituju i okvir politike, i percepcije i ponašanje nastavnika.

Kontekst

Evropska fondacija za obuku je agencija EU koja podržava zemlje susedstva EU u reformi njihovog obrazovanja, obuke i sistema tržišta rada. Sarađuje sa kreatorima politike i praktičarima kako bi podržao reformu, promovisao pristupe zasnovane na dokazima, promenio dokumente, pružio analizu i podstakao raspravu kako bi predvideo potrebe za novim veštinama.

Više informacija

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova.