Prva nacionalna radionica projekta ConnectGREEN, posvećena proveri nacrta Karpatske metodologije za identifikaciju ključnih područja i ekoloških koridora koje koriste veliki sisari (mesojedi), održana je u Beogradu, Srbiji, 01. februara 2019. godine.

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije je kao IPA 1 projektni partner angažovan na projektu ConnectGREEN ((DTP 072-2.3) – Revitalizacija i upravljanje ekološkim koridorima kao vidom zelene infrastrukture u Dunavskom basenu – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin), organizovao prvu u nizu nekoliko planiranih nacionalnih radionica za uspostavljanje okvirne Karpatske metodologije za identifikaciju ključnih područja i ekoloških koridora velikih karnivora kao i formiranje integralnog informacionog sistema karpatskih zemalja o biodiverzitetu.[1]

Cilj radionice bio je da kroz proces participacije ključnih aktera (institucija u oblasti zaštite prirode, prostornog planiranja, infrastrukturnog planiranja i projektovanja, uprava zaštićenih područja, lovstva, šumarstva, lokalnih zajednica, itd.), doprinese razvoju specifičnih mera upravljanja i revitalizacije migratornih koridora. Znanje i iskustvo preneto aktivnim učešćem stejkholdera, omogućilo je bolju zastupljenost potreba relevantnih sektora u definisanju ranije navedene metodologije.

Na radionici je učestvovalo 36 predstavnika relevantnih aktera (stejkholdera) u Srbiji, među kojima su predstavnici tri Ministarstva Republike Srbije (Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo za evropske integracije), predstavnici javnih preduzeća, regionalnih i pokrajinskih zavoda i agencija (Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Agencija za zaštitu životne sredine, JP Srbijašume, JP Vojvodinašume, JP Putevi Srbije, Železnice Srbije a.d, Koridori Srbije, JP zavod za urbanizam Vojvodine, Plovput – Direkcija za vodne puteve, predstavnici zaštićenog područja JP Nacionalni park Đerdap, predstavnici instituta (Saobraćajni institut CIP, Institut za puteve ad Beograd), profesori Univerziteta u Beogradu (Šumarski i Biološki fakultet), kao i predstavnici drugih interesnih grupa (WWF Srbija, Prirodnjački muzej u Beogradu).

Pozdravnu reč učesnicima radionice uputili su Olivera Radoičić, samostalni savetnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Dušan Ognjanović iz sektora za zaštićena područja Ministarstva zaštite životne sredine. Nakon osnovnih informacija o projektu ConnectGREEN, koje je izložila rukovodilac projekta ispred Instituta dr Marina Nenković-Riznić, stejkholderima je prof. dr Marija Maksin prezentovala Nacrt metodologije za identifikaciju migratornih koridora velikih sisara u Karpatskom region, a zatim je gospođa Klara Sabadoš, predstavnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode predstavila iskustva i preporuke na temu Izdvajanja ekoloških koridora na prostoru Vojvodine. Nakon diskusije o osnovnim elementima i pojmovima predložene metodologije kojim je završen prvi, uvodni deo radionice, usledio je rad sa stejkholderima u formi okruglih stolova, na predloženom nacrtu metodologije. Rukovodilac projekta dr Marina Nenković-Riznić je u završnici izložila zaključke o postignutim rezultatima i doprinosima za buduće faze projekta.

[1] Na osnovu metodologije definisane kroz projekat biće identifikovani ekološki koridori na 4 transnacionalno relevantne lokacije i to: 1. Nacionalni park Piatra Craiului /Nacionalni park Bucegi (Rumunija), 2. Planine Apuseni / Jugozapadni, Karpati (Rumunija) / Nacionalni park Đerdap (Srbija), 3. Zapadni Karpati (Češka Republika – Slovačka) i 4. Nacionalni park Bükk (Mađarska)/ Zaštićeno pejzažno područje Cerová vrchovina (Slovačka). Fizičke barijere i druge pretnje biće identifikovane na navedenim lokacijama i integrisane zajedno sa drugim kategorijama prostornih podataka u integralni informacioni sistem Karpatskih zemalja o biodiverzitetu (CCIBIS).