“Stipendije Dokaz koncepta koje dodeljuje Evropski istraživački savet, ohrabruju novi način razmišljanja među istraživačima, podržavajući ih da na najbolji način iskoriste svoja teorijska istraživanja. Ovaj način razmišljanja će pomoći evropski oporavak i unaprediti kvalitet našeg života”, rekla je evropska Komesarka za istraživanje, inovaciju i nauku, Mari Gogegan Kvin.

Teorijska naučna istraživanja su usmerena ka unapređenju znanja, ali ponekad mogu imati neočekivanu primenu. Zato Evropski istraživački savet (ERC) pruža dodatna sredstva, Dokaz koncepta, koji će svojim stipendistima omogućiti da pionirske radove približe tržištu. Konačni rezultati poslednjeg nadmetanja za ovu stipendiju su objavljeni danas: od ukupno 67 vodećih istraživača, koji su već stipendisti ERCa, svaki je dobio 150.000 evra. Projekti pokrivaju sve od istraživanja molekularnih osnova psihijatrijskih poremećaja do tehnoloških inovacija koje bi pomogle spasavanje skijaša zarobljenih u lavinamam, ili onih projekata koji bi merili ektremne talase. (Za više informacija o projektima, pogledajte ovde).

Evropska Komesarka za istraživanje, inovaciju i nauku, Mari Gogegan Kvin je rekla: “Finansiranje najavljeno danas će pomoći da se ideje pretvore u inovacije. Stipendije Dokaz koncepta koje dodeljuje Evropski istraživački savet, ohrabruju novi način razmišljanja među istraživačima, podržavajući ih da na najbolji način iskoriste svoja teorijska istraživanja. Ovaj način razmišljanja će pomoći evropski oporavak i unaprediti kvalitet našeg života.“

Sredstva za Dokaz koncepta će moći da pokriju aktivnosti koje bi bile usmerene na komercijalnu i društvenu primenu, kao što je uspostavljanje prava intelektualne svojine, istraživanje komercijalnih i poslovnih mogućnosti ili tehničku proveru valjanosti.

U ovom konkursu, dodeljeno je ukupno 67 stipendija, od kojih je 34 objavljeno danas (prvih 33 je objavljeno u septembru 2013). U drugom krugu dodeljivanja sredstava, stipendije odlaze istraživačima u 13 zemalja širom Evropskog istraživačkog prostora: Holandija (5), Nemačka(4), Velika Britanija (4), Irska (3), Izrael (3), Španija (3), Švajcarska (3), Belgija (2), Francuska, (2), Švedska (2), Danska (1), Finska (1), Italija (1). Među dobitnicima je i profesorka Ada Jonat, laureatkinja Nobelove nagrade za hemiju u 2009, koja od 2012. radi na projektu finansiranom kroz Naprednu stipendiju ERCa.

Ukupno 147 zahteva je podneto u drugom krugu konkursa. Budžet celokupnog konkursa je 10 miliona evra, od kojih je skoro 5 miliona namenjeno drugom krugu. Sledeći konkurs (Dokaz koncepta 2014) je otvoren (za držaoce stipendije ERCa) do 1. aprila 2014. kao narednim rokom za prijavu.

Evropski istraživački savet je pokrenuo inicijativu za finasiranje Dokaza koncepta u martu 2011. kako bi doprineo stimulisanju inovacija. Pojedinačna stipendija može biti u vrednosti do 150.000 evra. Konkurs je otvoren za sve Glavne istraživače koji su držaoci postojeće ERC stipendije ili stipendije koja je završena pre manje od dvanaest meseci pre objavljivanja datuma početka konkursa. Finansiranje traje do 18 meseci po projektu.

Osnovan 2007, Evropski istraživački savet je prva panevropska finanisijerska organizacija za istraživanje na granici. Cilj mu je da stimuliše naučnu izvrsnost u Evropi, ohrabrujući nadmetanje najboljih, kreativnih istraživača bilo koje nacionalnosti i uzrasta. ERC funkcioniše prema principu pokretačkog istraživanja kao i prema principu odozdo nagore, dozvoljavajući istraživačima da prepoznaju nove mogućnosti u bilo kom polju istraživanja. Od pokretanja, ERC je finansirao preko 4.500 istraživanja na granici širom Evrope i postao je merilo za vrhunska istraživanja.

Od 2007. do 2013, kao deo Sedmog okvirnog istraživačkog programa (FP7), budžet ERCa je bio 7.5 milijardi evra. Pod novim Okvirnim programom za istraživanje i inovacije (2014-2020), Horizon 2020, ERC je značajno uvećao budžet na preko 13 milijardi evra.

Linkovi

Vebsajt ERCa

Horizon 2020