„Kako do uspeha u procesu pristupanja EU: najbolje prakse, strateško planiranje i efikasno sprovođenje“ bio je tema dvodnevnog skupa u Beogradu. Ovo je prvi susret glavnih pregovarača i pregovaračkih struktura država Zapadnog Balkana, ali i Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

Ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre zahvalio je Ministarstvu za evropske integracije na iniciranju ideje za ovakav skup u Beogradu, uz pomoć TAIEX mehanizma Evropske komisije.

„Izuzetno mi je drago da vidim motivaciju i optimizam zemalja kandidata da sarađuju i razmenjuju iskustva. Jedino kroz zajednički rad možemo izgraditi zajedničku evropsku budućnost. Verujem da je ovaj seminar i doveo do novih ideja i mogućnosti buduće saradnje država na putu ka EU“, istakao je ambasador Žiofre.

Na otvaranju skupa, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević naglasila je da je upravo Srbija inicirala ekspertski dijalog država kandidata za članstvo EU, predstavnika Evropske komisije, ali i stručnjaka iz država članica. “Cilj nam je“, kako je istakla ministarka, „da razgovaramo o tome koja iskustva ranijih proširenja možemo da koristimo i danas, a koje su to nove naučene lekcije u procesu integracije, koje države našeg regiona mogu da prenesu novim kandidatima.

„Ključna oblast kojom se ova radionica bavi jesu iskustva rada na unapređenju vladavine prava i klasteru 1 – Osnove, kao najvažnijem elementu pregovaračkog procesa. Svakako, cilj je i produbljivanje profesionalnih kontakata sa kolegama iz svih  država kandidata ne samo nas glavnih pregovarača, već i kolega iz nadležnih ministarstava u našim državama“, naglasila je ministarka Miščević.

Zvaničnici iz osam država kandidata za članstvo u EU – Albanije, Bosne i Hercegovine, Gruzije,  Moldavije, Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Ukrajine i Srbije, ali i iz država članica EU – Hrvatske, Češke, Litvanije i Slovenije, kao i Evropske komisije razgovarali su o reformama pravosuđa, upravljanju migracijama, borbi protiv korupcije, reformi javne uprave i drugim temama.

Posebne teme bile su i uspostavljanje institucionalnog sistema za evropske integracije u državama koje tek treba da otpočnu pregovore, metodologija usklađivanja sa pravnim tekovinama EU, kao i uključivanje javnosti u proces pregovora.  Učesnici radionice bili su predstavnici ministarstava i tela Vlade Srbije uključeni u pregovarački proces, kao i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by EU u Srbiji (@eusrbija)