Kroz IPA program 2015. Srbija je prvi put dobila sektorsku budžetsku podršku za javnu upravu, rekla je programska menadžerka za reformu javne uprave u Delegaciji EU u Srbiji Danka Bogetić

Na javnoj debati „Reforma javne uprave u Srbiji – doprinos civilnog društva i učešće građana“ u EU Info centru, Bogetić je ukazala da se značaj koji EU pridaje reformi javne uprave ogleda u kontinuirano ulaganim sredstvima i resursima u brojne programe u ovoj oblasti.

Bogetić je kao primer navela sektorsku budžetsku podršku vrednu 80 miliona evra od kojih će 70 miliona biti usmereno direktno u budžet, a deset miliona je obezbeđeno za tehničku podršku koja će pomoći ostvarivanju prioritetnih refomskih ciljeva i upravljanju procesom reforme.

Programski menadžer za dobru upravu Centra za evropske politike Miloš Ðinđić izjavio je da je civilno društvo uključeno u proces sprovođenja Strategije reforme javne uprave i dodao da očekuje da će njihovi predstavnici učestvovati i u izradi novog akcionog plana.

„Od 2014. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalo je sve sa svoje strane da taj proces bude inkluzivan i da se organizacije civilnog društva uključe“, rekao je Ðinđić

Rukovodilac Grupe za upravljanje reformom javne uprave Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ljiljana Uzelac rekla je da su predstavnici civilnog društva bili uključeni u mnoge radne grupe i u zakonodavni proces.

Ona je kao primer navela da su organizacije civilnog društva bile uključene u planiranje akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2015. i 2017. godine.

„Sada se planira novi akcioni plan i pri kraju je javni poziv za učešće nevladinih organizacija u radnoj grupi“, rekla je ona i istakla značaj zajedničkog rada na reformi javne uprave.

Menažerka projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ Evropskog pokreta u Srbiji Jelena Ribać rekla je da je cilj ovog projekta da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u refomi javne uprave koja je usmerena na građane, da se unapredi odgovornost javnih institucija za kvalitet usluga koje pružaju građanima.

„Fokusirali smo se na tri grupe javnih usluga, a to je MUP i usluge koje pruža u izdavanju ličnih dokumenata, Ministarsvo zdravlja u domenu primarne zdravstvene zaštite. Treća oblast je prosveta, odnosno obrazovanja, gde je fokus na upis dece u osnovne škole i predškolske ustanove“, rekla je ona.