U okviru Povereničkog fonda EU su usvojeni projekti u vrednosti od 122 miliona evra kako bi se olakšao pristup obrazovanju i osnovnim zdravstvenim uslugama za izbeglice i ugrožene lokalne zajednice u Jordanu; otvorile prilike za zaradu u Turskoj i pružile osnovne zdravstvene usluge u Iraku.

U kontekstu sve većeg uticaja krize i 5,6 miliona sirijskih izbeglica, upravni odbor Povereničkog fonda potvđuje posvećenost nastavku pružanja podrške sirijskim izbeglicama i prihvatnim zajednicama. Nakon usvajanja ovog novog paketa, u okviru Povereničkog fonda je do sada mobilisano 1.6 milijardi evra, za 55 ugovorenih projekata.

Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han je izjavio: „Ovi novi projekti će olakšati pristup osnovnim uslugama obrazovanja i zdravstva za najugroženije, otvoriće im priliku za zaradu i promovisaće usluge nege majke i deteta. EU je posvećena i rešena da pomogne ljudima u nevolji i nastaviće da podržava naše partnere u pružanju vitalne pomoći izbeglicama.“