Ekološki izazovi često imaju jedinstvene karakteristike u različitim regionima zbog varijacija u industrijskim aktivnostima, nivou urbanizacije, prirodnim resursima i geografiji. Regionalni razvoj omogućava prilagođene pristupe upravljanju i smanjenju zagađenja, osiguravajući da su rešenja efikasna i odgovarajuća za specifični kontekst, kaže projektni menažder za zaštitu životne sredine u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji Antoan Avinjon.

Avinjon je učestvovao na panelu “Čista životna sredina i regionalni razvoj” koji je održana na Forumu o regionalnom razvoju AP Vojvodine 2024 i tom prilikom rekao kako “regionalni razvoj može promovisati ekonomsku diverzifikaciju, uvodeći čistije industrije i tehnologije koje smanjuju ekološke uticaje, ali i dalje podržavaju ekonomski rast.”

“Kada je u pitanju podrška Evropske unije, ona dolazi u različitim oblicima, odražavajući širi angažman EU-a za ekološku održivost i njegov specifičan partnerski odnos sa Srbijom na putu ka članstvu u EU,” rekao je Avinjon i dodao da EU podržava saradnju između srpskih entiteta i partnera iz zemalja članica EU, olakšavajući razmenu znanja i zajedničke inicijative usmerene ka zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Dodao je i da je veoma važno usagalašavanje sa EU standardima.

“Usklađivanjem svojih ekoloških propisa i praksi sa standardima EU, Srbija može poboljšati svoje ekološke rezultate, istovremeno napredujući na putu ka pristupanju kao ovoj zajednici. EU podržava Srbiju u ovom procesu usklađivanja, što uključuje usvajanje i sprovođenje širokog spektra ekoloških direktiva i propisa EU-a”, zaključio je Avinjon.

U fokusu rada Foruma, koji je okupio predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora, nalaze se tri teme – institucionalna i finansijska podrška regionalnom razvoju, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine.

Forum o regionalnom razvoju koji se održao od 26. do 28. marta u Vrdniku organizovao je konzorcijum pet regionalnih razvojnih agencija Vojvodine – Banat, Bačka, Srem, Panonreg i Južni Banat, uz podršku Pokrajinske vlade.

„Okupili smo se kako bismo utvrdili ključne korake u razumevanju daljeg ekonomskog razvitka AP Vojvodine i cele Republike Srbije i očekujemo da će iznete ideje dovesti do konkretnih rezultata i zaključaka koji će omogućiti dalji prosperitet”, izjavio je direktor RRA Bačka Aleksandar Dunđerski.

Podsetimo, otvaranju Foruma prisustvovao je i Šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini koji je tom prilikom rekao da je važno da EU pruži podršku Srbiji kako bi se unapredio razvoj na regionalnom nivou i kako bi se Srbija pripremila za korišćenje strukturnih i regionalnih fondova Unije.