Revizijom je utvrđeno da nepostojanje mehanizma za usmeravanje oskudnih sredstava na unaprijed odabrane ciljeve dovodi do nepostojanja kritične mase kvalitetnih projekata za ostvarenje značajnih razvojnih promena u politici EU-a o zaštiti okoline.

U izvještaju koji je danas objavio Evropski revizorski sud  od Komisije se traži da poveća delotvornost programa LIFE poboljšanjem načina na koji se uspješni projekti za zaštitu prirode stavljaju na raspolaganje i ponavljaju njihovi rezultati i u drugim sredinama.

“Stavljanje rezultata na raspolaganje i ponavljanje projekata LIFE očito nije delotvorno, a to znatno umanjuje izglede da progra  deluje kao katalizator ekoloških promena, što je njegov dalekosežni cilj”, izjavio je Jan Kinšt, član Suda zadužen za izvještaj.

Politika EU-a o zaštiti okoline uključena je u sva glavna područja politike EU-a kao što su strukturni fondovi i zajednička poljoprivredna politika.

Program LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), a posebno njegova komponenta zaokolinu, predstavlja poseban financijski instrument osmišljen da se koristi kao platforma za razvijanje i razmenu najboljih primera iz prakse te za katalizaciju i ubrzavanje razvojnih promena povezanih s politikom EU-a o zaštiti okoline. Stoga na njegovu delotvornost znatno utiče to da li deluju  finansirani projekti kao katalizatori ekoloških promena. Programom LIFE neposredno upravlja Komisija.

Najnoviji program LIFE, kojim je obuhvaćeno razdoblje od 2007. do 2013. godine, imao je prosečni godišnji proračun u iznosu od 239 miliona evra za finansiranje projekata – što predstavlja manje od 1,5 % procenjenih ukupnih rashoda EU-a povezanih sa zaštitom okoline.

Revizijom je utvrđeno da nepostojanje mehanizma za usmeravanje oskudnih sredstava na unaprijed odabrane ciljeve dovodi do nepostojanja kritične mase kvalitetnih projekata za ostvarenje značajnih razvojnih promena u politici EU-a o zaštiti okoline. Osim toga princip da s esredstva dodeljuju na nacionalnom nivou  otežao je izbor najboljih projekata jer projekti nisu birani samo prema njihovim vrednostima, nego i prema državi članici iz koje potiču.

Revizori EU-a istakli su da Komisija nije dovoljno opravdala odabir projekata te da program, čak i u slučajevima kada su pojedini projekti, kojima je dodeljena potpora postigli pozitivne rezultate, nisu  ispunili svoj temeljni zadatak, odnosno, da nije osigurano delotvorno stavljanje rezultata na raspolaganje i ponavljanje projekata.

Sud je prethodno proveo reviziju održivosti i Komisijinog upravljanja projektima LIFE-priroda, što je obuhvaćeno tematskim izvještajem br. 11/2009