Reč „gari“ je  najpoznatija, a ujedno i „najnovosadskija“ reč. To je najpopularniji lokalizam prilikom obraćanja bliskom prijatelju ili nepoznatoj osobi, ali uvek sa prijateljskim prizvukom.

Ima jedan gari i u Institutu BioSens u Novom Sadu, a on je ni manje ni više nego robot.

BioSens i kompanija „Zeleni hit“ uz podršku naučnih fondova Evropske unije razvijaju sistem za digitalno vođenje proizvodnje borovnice, a deo tog sistema je i robot „Gari” koji će doprineti povećanju prinosa borovnice.

„Sada smo otprilike stigli do polovine realizacije projekta, robot je testiran i operativan na terenu. Uz pomoć algoritma može da navigira kroz redove borovnica i opremljen je najnovijom tehnologijom za uzorkovanje zemljišta, prskanje biljaka i eliminisanje korova. Na taj način, borovnice dobijaju sve ono što im je potrebno za uspešan razvoj. Kako se Srbija nalazi u povoljnom geografskom položaju, na krajnjem jugu umerenog klimatskog pojasa i kod nas uspeva slađi, severni tip borovnice, poljoprivrednici imaju priliku da ostvare veću zaradu.  U povećanju prinosa, ali i smanjenju potrebe za manuelnim radom, svakako im mogu pomoći digitalne tehnologije”, objašnjava Oskar Marko, pomoćnik direktora za inovacije i saradnju sa privredom.

Multirobotska platforma, pored različitih robota na zemlji obuhvata i bespilotne letelice.  Platforma će biti značajna ne samo zato što će zadovoljiti potrebe evropskog poljoprivrednog sektora i kreirati robote primenjive u različitim oblastima, već će omogućiti prikupljanje, integraciju i deljenje podataka važnih za inovativno unapređenje poljoprivrednog sektora i kreiranje politika u agraru.

Projekat FlexiGroBots traje do kraja 2023. godine i finansiran je iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020.

Više informacija dostupno je na sajtu projekta.

U saradnji sa 14 partnera iz Evrope ova dva partnera realizuju projekat FlexiGroBots i razvijaju platformu za fleksibilne multirobotske sisteme kako bi proces biljne proizvodnje u Evropi bio automatizovan. Platforma se trenutno testira u tri oblasti od velikog ekonomskog značaja: grožđe (u Španiji), uljana repica (u Finskoj) i borovnice (u Srbiji i Litvaniji). Deo platforme je i robot „Gari” koji će doprineti povećanju prinosa borovnice, a njega razvija tim sa Instituta BioSens.