U Loznici je u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ useljeno 14 romskih porodica u novoizgrađenu zgradu za socijalno stanovanje. Kroz ovaj program socijalni stanovi su takođe kompletno namešteni i opremljeni.

Ključeve novih stanova uručili su gradski menadžer Loznice Dejan Stalović, menadžerka programa u Delegaciji EU u Srbiji, Mirjana Maksimović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ninoslav Jovanović, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Slavica Jelača i direktor programa u Kancelariji Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Marko Vujačić.

Gradski menadžer je otvorio događaj rečima zahvalnosti Evropskoj uniji kao donatoru i svima koji su učestvovali u realizaciji projekta. „Ukupno 51 osoba će ući u svoj novi dom. Vodili smo računa da stanovi budu i namešteni i opremljeni, a pružili smo im i snažnu podršku u ekonomskom osnaživanju i povećanju zapošljivosti svakog korisnika’’, rekao je Stalović.

Mirjana Maksimović iz Delegacije EU u Srbiji naglasila je da ovaj projekat predstavlja konkretan rezultat onoga što EU radi u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i lokalnim samoupravama:

“U program Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji je uloženo 27 miliona evra, a donacija EU za projekat u Loznici je preko pola miliona evra, dok je grad Loznica sufinansirao projekat sa oko 170,000 evra. Strateška ideja i opredeljenje EU je da se Republika Srbija i narednih godina podrži u ovako važnim projektima.”

Četrnaest lozničkih porodica sa ukupno 51 članom, koje su dobile krov nad glavom, aktivno su podržane i u obrazovanju, zapošljavanju i samozapošljavanju, pristupu uslugama socijalne i zdravstvene zaštite.

„Ovde se ne radi samo o infrastrukturi već se aktivno radi i na merama socijalnog uključivanja. Ovaj širi program takođe uključuje i jačanje kapaciteta nacionalnih institucija da sprovode politike i mere socijalnog uključivanja“, istakao je Marko Vujačić iz UNOPS-a u Srbiji.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić istakao je da je pravo na adekvatno stanovanje osnovno ljudsko pravo: „Ovaj projekat je i pokazatelj da Srbija postaje mesto boljeg života ne samo za Rome, već i za druge socijalno ugrožene kategorije.’’

Državni sekretar Ninoslav Jovanović podsetio je da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izradilo nacionalnu Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2022-2030, kao i Akcioni plan za primenu Strategije za period 2022-2024, i da je Vlada usvojila ova strateška dokumenta.

„Upravo današnja podrška porodicama kroz stambeno zbrinjavanje jeste implementacija Strategije“, kazao je Jovanović.

Evropska unija je za program „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ opredelila 27 miliona evra, i on se, pored Loznice, sprovodi u još 18 gradova i opština u Srbiji. U okviru ovog Programa, 381 porodica dobija krov nad glavom i podršku u aktivnoj inkluziji.