Šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini posetu zapadnoj Srbiji i projektima koje je EU podržala u ovom kraju zemlje započeo u Šapcu gde je nakon  sastanka  sa gradonačelnikom Aleksandrom Pajićem istakao da Šabac može da bude primer drugim lokalniim samoupravama u Srbiji kako da se sprovode evropski projekti i ostvaraju rezultati.

Šabac je u prethodnom periodu pokazao da ima sposobnost da apsorbuje evropska sredstva za važne projekte u svim oblastima koje EU može da podrži. Vidimo da posvećujete pažnju zaštiti životne sredine, ranjiivim kategorijama stanovništa, mladima, civilnom društvu, kao primer lokalne samouprave koja je na pravom putu ka Evropskoj uniji. A sledeći korak je da se dodatno povećaju kapaciteti Grada, kako bi mogao da apsorbuje još više sredstava Evropske unije”, rekao je šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji.

„U proteklih petnaest godina smo sa Evropskom unijom, kao partnerom, realizovali oko 30 projekata ukupne vrednosti oko 40 miliona evra od čega je EU podrška iznosila oko 24 miliona evra bespovratnih sredstava. EU je takođe bila partner Gradu u trenucima kada je bilo najpotrebnije, prilikom odbrane od poplava, sanacije štetnih posledica, kao i tokom suzbijanja širenja koronavirusa i tako pokazala veliku brigu za građane Šapca”, rekao je gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić. 

Šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU je sa gradonačelnikom Šapca obišao radove na izgradnji 22 stambena objekta za osetljive grupe stanovništva. Kroz program Podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji, EU će uz finansijsku podršku od više od 620.000 evra doprineti poboljšanju životnih uslova i  uključenosti u socijalni i ekonomski život lokalne zajednice kroz izgradnju individualnih stambenih jedinica i primenu aktivnih mera socijalne inkluzije. 

Potom su gradonačelnik Šapca i šef Odeljena za saradnju Delegacije EU obišli Severozapadnu radnu zonu u tom gradu, koja je proširena i infrastrukturno opremljena uz  EU podršku vrednu 710.000 evra. Radovi su obuhvatili izgradnju kolovoza, postavljanje vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije u ovoj najvećoj industrijskoj zoni u Srbiji koja se prostire na 600 ha i u kojoj posluje 35 kompanija.

U Šapcu, šef Odeljenja za saradnju posetio je i preduzeće Corten art, koje je koristeći bespovratna sredstva EU nabavilo novu mašinu za oblikovanje metala, te unapredilo proizvodnju i sada ima 11 zaposlenih.

U Čačku, Nikola Bertolini je nakon sastanka sa zamenikom gradonačelnika Vladanom Milićem obišao prostorije Naučno-tehnološkog parka (NTP), koji uz EU sredstva realizuje projekte usmerene na povećanje konkurentosti i umrežavanja malih i srednjih preduzeća kroz uvođenje inovacija i novih tehnologija, robotike i obrade velikh podatak. 

Bertolini je zatim u čačanskom naselju Obrež obišao radove na izgradnji objekta za socijalno stanovanje za 12 porodica socijalno ugroženih osoba, mlade kojima je prestao smeštaj u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite, osobe sa invaliditetom i žene žrtve porodičnog nasilja. U okviru projekta, čija je ukupna vrednost preko 1,1 milion evra, od čega EU podrška iznosi 922.577 evra, ukupno 44 porodice dobiće krov nad glavom, jer će uz ovih 12 stanova, biti rekonstruisane ili kupljene još 32 stambene jedinice.

„Posetio sam Naučno-tehnološki park i video zanimljive projekte usmerene na inovacije, cirkularnu ekonomiju, zastitu zivotne sredine, kao  i primere separacije otpada što se ne radi u velikom broju gradova u Srbiji. A takođe sam i impresioniran kako se realizuje projekat socijalnog  stanovanja”, rekao je Bertolini, dodajući da Čačak može biti primer drugim lokalnim samoupravama kada je reč o korišćenju EU fondova. 

On je posebno istakao da je grad Čačak već  razumeo šta je potrebmo za dalji razvoj i jos veću podršku EU, a to je angažovanje mladih kako u lokalnim samoupravama tako i lokalnim kampanjama jer budućnost je na mladima“, rekao je Nikola Bertolini.

Vladan Milić, zamenik gradonačelnika, istakao je značaj podrške EU na brojnim projektima koje je predstavnik Delegacije EU imao priliku i da vidi u Čačku.

Šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU posetio je i Udruženje Evgenija”, koje je zajedno sa Udruženjem Laris” a uz podršku EU sprovelo projekat koji je pomogao 200  žena ruralnih i urbanih područja Čačka i Kragujevca. Žene koje su ostale bez posla zbog posledica pandemije Kovida-19, koje se suočavaju sa poteškoćama u poslovanju ili mogućnosti da nađu posao, unapredile su svoj položaj na tržištu rada kroz edukaciju i mentorsku podršku, a nijh 14 sa najboljim idejama su dobile opremu, kojom će započeti ili unaprediti poslovanje.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.