Lideri šest zemalja Zapadnog Balkana kao i lideri Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, Slovenije i Hrvatske se 4. jula sastaju u Parizu.

Samit će biti usredsređen na povezivanje i omladinu. Tokom samita će biti razmotren napredak ostvaren u sprovođenju pratećih reformskih mera u oblasti saobraćaja i energetike koje su premijeri dogovorili prošle godine u Beču. Osim toga, planirano je utvrđivanje novih reformi uključujući uspostavljanje regionalnog tržišta električnom energijom.

Politički lideri će podržati i novi paket investicionih projekata u područjima železničkog saobraćaja, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Lideri će potpisati sporazum o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, a Evropska komisija će pokrenuti novi pilot projekat za 30 mladih državnih službenika iz regiona koji će pohađati postdiplomski program na institutu Sciences Po u Parizu kao i program razmene u regionu.

„Naša Agenda povezivanja ima za cilj da poboljša veze na Zapadnom Balkanu kao i veze između regiona i EU”, piše Johanes Han, komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju, u predgovoru AGENDE POVEZIVANJA – sufinansiranje investicionih projekata na Zapadnom Balkanu u 2016.

wbs-2„Evropska unija je izdvojila do milijardu evra za projekte povezivanja i tehničku pomoć za period od 2014. do 2020. Na samitu o Zapadnom Balkanu u Beču u avgustu prošle godine smo obezbedili prvih 200 miliona evra za 10 prioritetnih projekata. Očekujemo da realizacija nekoliko ovih projekata započne u narednim mesecima. Ove godine ćemo izdvojiti oko 100 miliona evra za tri projekta povezivanja, kao i dodatnih 50 miliona za Regionalni program energetske efikasnosti i Fond za zeleni rast. Ovim inicijativama će se podržati sprovođenje mera energetske efikasnosti u stambenim zgradama kao i hidro projekti“, piše Han.

Agenda povezivanja je dostupna ovde