Evropska komisija i visoka predstavnica su povodom Međunarodnog dana migranata izdali sledeće saopštenje:

„Istorija čovečanstva je istorija migracija. Ljudi hiljadama godina migriraju sa jednog mesta na drugo iz različitih rahzloga. To se nastavlja i danas: trenutno postoji 258 miliona migranata širom sveta. Na Međunarodni dan migranata, Evropska unija još jednom potvrđuje posvećenost zaštiti ljudskih prava migranata, sprečavanju opasnih putovanja i pružanju mogućnosti te obezbeđivanju sigurnih migracijskih puteva. Da bismo to postigli, sarađujemo sa partnerima širom sveta – sa zemljama porekla, tranzita i odredišta i međunarodnim organizacijama. Migracije zahtevaju globalne saveze: nijedna zemlja ne može sama da reši migracije – ni u Evropi, ni u svetu. Ovo je ključna poruka Globalnog ugovora za bezbedne, propisne i regularne migracije koji će obezbediti globalni okvir za unapređenje upravljanja migracijama. Samo kroz saradnju, u duhu podeljene odgovornosti, možemo migracije da pretvorimo u zajedničku priliku. Sveobuhvatni pristup Evropske unije migracijama je uspostavljen u istom duhu: traženjem rešenja za problem iregularnih migracija; borbom sa krijumčarima i trgovcima ljudima; obezbeđivanjem adekvatne zaštite za one kojima je potrebna, boljim upravljanjem evropskim spoljnim granicama, uz istovremeno otvaranje legalnih migracijskih kanala. U korist svih nas.“

Integralno saopštenje je dostupno ovde.