Svetlana Sekulić je u ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radila kao nacionalni kooridnator Evropske nedelje mobilnosti za Republiku Srbiju, gde je, uz koleginicu Klaru Danilović iz Stalne konferencije gradova i opština bila aktivno angažovana na pronalaženju novih načina da opštine u Srbiji usvoje čista saobraćajna rešenja usmerena na mobilnost. Ne zaboravite da registrujete učešće svog grada ili opštine ovde!

Za manje od mesec dana počinje Evropska nedelja mobilnosti. Kakvi su planovi za ovogodišnju kampanju?

Svetlana: Da, manje od mesec dana nas deli od Evropske nedelje mobilnosti. Tokom proteklih nekoliko godina, prepoznali smo da je pravovremena priprema ključ uspešne realizacije kampanje. Organizovali smo informativnu radionicu tokom ovog perioda. Ovu radionicu organizujemo jednom godišnje početkom jula za naše lokalne samouprave koje su zainteresovane za učešće u kampanji. U ovoj informativnoj radionici pružamo im informacije o aktuelnoj temi kampanje – Ušteda energije  kao i o podršci koju mogu da očekuju od nas kao Nacionalnih koordinatora.

Ove godine bilo je oko 40 učesnika, iz 18 lokalnih samouprava. Tokom radionice imali smo priliku da čujemo od Ministarstva rudarstva i energetike o pripremi „Integrisanog nacionalong energetskog i klimatskog plana“, koji sadrži niz mera koje utiču na smanjenje potrošnje energije u sektoru saobraćaja. Takođe smo čuli od Ministarstva zaštite životne sredine o relevantnom klimatskom okviru EU koji se fokusira na doprinos sektora saobraćaja ukupnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

Na kraju nas je grad Zagreb upoznao sa projektima koje realizuje u oblasti održive urbane mobilnosti.

U smislu pripreme i realizacije programa aktivnosti tokom Evropske nedelje mobilnosti, uz radionicu organizujemo i nekoliko panela na kojima gradovi učesnici imaju priliku da razmene svoja iskustva i predstave primere dobre prakse. Sve ovo je deo uspešne organizacije Evropske nedelje mobilnosti.

Koje ste pouke izvukli iz prošlogodišnje kampanje? Bilo kakva najbolja praksa ili iskustvo koje se može koristiti u budućnosti?

Svetlana: Pa, prošlogodišnja tema – Povežimo se bolje – bila je veoma interesantna za nas i naše lokalne samouprave. To nam je dalo priliku da implementiramo mnog različitih i inovativnih aktivnosti u cilju promocije urbane mobilnosti. Ono što smo mi kao Nacionalni koordinatori naučili je da nas bolja povezanost može dovesti do boljih rezultata i više znanja.

Iskoristili smo temu 2022. godine da organizujemo aktivnosti sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući decu iz osnovnih škola, studente sa univerziteta, naše kolege iz velike srpske nacionalne železničke kompanije i neke učesnike iz lokalnih samouprava.

Organizacija i aktivnosti koje se odnose na bolju povezanost najvećih gradova u Srbiji, Beograda i Novog Sada, bile su odlične jer smo tu vezu mogli da promovišemo kroz održive oblike transporta kao što su brzi vozovi. Brzi voz između Beograda i Novog Sada pušten je u rad prošle godine. Bio je to zaista odličan primer kako kroz povezivanje možemo učiti jedni od drugih i imati koristi od toga.

Što se tiče najbolje prakse, dobar primer za nas je saradnja ministarstva i Stalne konferencije gradova i opština: to je zato što, s jedne strane, imamo ministarstvo koje podržava naše lokalne vlasti na nacionalnom nivou u pogledu dodele podsticajnih sredstava kako bi podržali unapređenje urbane mobilnosti u svojim opštinama. S druge strane, imamo Stalnu konferenciju gradova i opština, organizaciju koja podržava i blisko sarađuje sa lokalnim samoupravama kako bi im pomogla da reformišu i ojačaju taj proces. Mislim da je to dobar primer koji može da donese dobre rezultate i vidimo da u poslednjih nekoliko godina imamo sve veće interesovanje gradova i opština da učestvuju u organizaciji Evropske nedelje mobilnosti.

Divno je videti koliko uspešna saradnja utiče na kampanju! U 2023. godini sve je u znaku uštede energije kroz održivu urbanu mobilnost. Zašto je važno štedeti energiju i pomoći ljudima da to ostvare kroz transport?

Svetlana: Počnimo od činjenice da nam je energija svima potrebna za obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao što su razgovor, jelo, piće i još mnogo toga. Da bismo je trošili ravnomerno i da bi energija bila održiva, trebalo bi da usvojimo neke zdrave životne navike. Pod životnim navikama mislim na to da ljudi treba da počnu da koriste neke alternativne načine prevoza, kao što su biciklizam ili pešačenje, kako bi uštedeli energiju, pored korišćenja javnog prevoza ili bilo kog drugog vida zajedničkog prevoza.

Mislim da mi kao pojedinci lako možemo da napravimo male korake kako bismo imali mnogo veće pozitivne efekte na naše zdravlje, životnu sredinu i kvalitetan život u urbanim sredinama.

Dolazim iz Beograda, grada u kome je javni prevoz zastupljen oko 50% u odnosu na druge vidove prevoza. Veoma je važno da nastavimo da pratimo ovaj trend. Dodatne uštede energije mogu se postići i uvođenjem čistih vozila javnog prevoza, koja su energetski efikasna, kao i postizanjem ambicioznog cilja grada Beograda, a to je izgradnja prvih linija metroa. Time će se smanjiti saobraćajna gužva, umanjiti štetni uticaji na životnu sredinu u smislu vazduha i buke i poboljšati bezbednost saobraćaja.

Kako bi održiva mobilnost mogla da izgleda u Srbiji za 10 godina?

Svetlana: Srbija će vrlo brzo početi sa realizacijom važnog projekta Projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava – koji se završava za nekoliko godina. Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za upravljanje održivom infrastrukturom i poboljšanje pristupa ekonomskim i društvenim mogućnostima.

U jednoj od komponenti ovog projekta biće Klimatski pametna mobilnost, koja treba da unapredi mobilnost unutar lokalnih samouprava jačanjem sistema pružanja usluga saobraćajne infrastrukture, kao i renoviranjem i rekonstrukcijom saobraćajne infrastrukture. Rezultati će pomoći smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ove komponente takođe uključuju i izradu i usvajanje 25 Planova održive urbane mobilnosti. U Srbiji trenutno imamo devet takvih planova, od kojih četiri postoje, a pet je još u izradi.

Ministarstvo je 2021. godine pokrenulo godišnju nacionalnu nagradu za urbanu mobilnost. Kroz evaluaciju prijava za nagradu, videla sam da je moja zemlja unapredila način planiranja u korist aktivne i održive mobilnosti, javnog prevoza i drugih čistih, pametnih rešenja i nadam se da će se ovaj trend nastaviti u narednih deset godina. Svake godine sve više gradova Srbije se pridružuje kampanji EVROPSKE NEDELJE MOBILNOSTI. Planiramo da nastavimo ovu tradiciju i podržimo ih u promovisanju održive mobilnosti.

Registrujte učešće svog grada ili opštine za učešće u Evropskoj nedelji mobilnosti ovde.