Delegacija EU i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) potpisale su ugovor vredan milion evra za obezbeđivanje specijalizovane opreme u vrednosti od oko 350.000 EUR i obuke za nadležne organe u Srbiji. Nabavka uključuje fiksni termovizijski sistem, ručne termovizijske kamere, opremu za pregledanje dokumenata i komunikacionu opremu.

Iz ugovora će se finansirati i postavljanje do 50 gostujućih službenika iz zemalja članica EU u Srbiju i razmeštanje službenika nacionalne granične policije. Time će se ojačati operativni kapaciteti nacionalne granične policije u poslovima kontrole državne granice, u skladu sa relevantnim EU i međunarodnim standardima.

Na kraju, osnovaće se kancelarija za operativnu i logističku podršku u Pirotu, kao koordinacioni centar za poslove upravljanja granicama koje obavljaju domaći i gostujući policijski službenici na istočnoj granici zemlje.

Šef Delegacije EU, ambasador Majkl Davenport je izjavio: „Ugovor sa IOM-om će ojačati dugogodišnju saradnju sa Srbijom u oblasti kontrole migracija. Impresionirani smo konstruktivnom i pragmatičnom reakcijom Srbije na migrantsku krizu, kao i humanim pristupom prema izbeglicama i migrantima. EU je stala uz Srbiju i obezbedila najveći deo finansijskih sredstava neophodnih za pokrivanje potreba migranata koji prolaze kroz zemlju. Vlasti i eksperti u Srbiji su učestvovali u diskusijama o migrantskom pitanju, čak i organizovali neke od njih. Takođe svakodnevno razmenjujemo informacije i koordinišemo aktivnosti. Nastavićemo zajedno da radimo kako nikada ne bismo dozvolili da se opet nađemo u situaciji nekontrolisanih migrantskih tokova kao prošle godine, i nastavićemo da obezbeđujemo humane uslove za život izbeglicama i migrantima.“

EU je odlučila da kao neposrednu meru obezbedi dodatnu podršku Bugarskoj kroz koju brojni migranti putuju do Srbije. Ova podrška će obuhvatiti i značajan broj dodatnih pripadnika granične policije i vozila, kao i pomoć za jačanje prihvatnih kapaciteta Bugarske.

Delegacija EU će nastaviti tesno da sarađuje sa srpskim vlastima, a isto tako i da obezbeđuje neophodna sredstva za sledeće:

  • obezbeđivanje spoljnih granica Srbije, finansiranjem gostujućih pripadnika granične policije iz EU i opremanjem srpskih službenika vozilima i sredstvima za nadzor;
  • smeštaj izbeglica i migranata u prihvatilišta i obezbeđivanje humanog ophođenja prema njima kroz rekonstrukciju prihvatilišta, pokrivanje troškova smeštaja, hrane i odeće, i druge podrške;
  • dalje unapređenje kapaciteta srpske administracije, između ostalog i kroz finansiranje režijskih troškova prihvatilišta i isplate plata srpskog osoblja u njima.

Delegacija će takođe sarađivati po pitanju povratka i integracije: obrade zahteva za azil, organizovanja dobrovoljnog povratka ili povratka nekvalifikovanih podnosioca zahteva za azil u matičnu zemlju i podrške uspešnoj integraciji izbeglica koji ispunjavaju uslove za ostanak prema međunarodnim konvencijama. EU će nastaviti s redovnom koordinacijom aktivnosti među svim zemljama u regionu, u cilju povećanja efikasnosti i osiguravanja bezbednosti građana.