Tokom drugog dana posete južnoj Srbiji, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini obišao je projekte koje je Evropska unija podržava u opštinama Lebane, Bujanovac i Vladičin Han.

Zajedno sa predsednikom opštine Ivanom Bogdanovićem, Bertolini je obišao Centar za dijalizu. koji od 2018. godine, uz finansijku podršku Evropske unije, radi pri lebanskom Domu zdravlja.  Podrška je iskorišćena za potpunu rekonstrukciju prostorija, kao i za nabavku dela medicinske opreme koja omogućava da odeljenje radi u punom kapacitetu, a da pacijenti sa teritorije Lebana i Medveđe dobiju adekvatnu medicinsku negu.

Takođe, šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU je posetio i prostorije Dnevnog centra „Sunce” koje će u narednom periodu uz bespovratna sredstva EU od više od 137.000 evra obezbeđena preko EU PRO Plus programa biti renovirane, a deca i mladi sa invaliditetom će imati kvalitetne socijalne usluge u adekvatnim uslovima.

 „Tokom posete projektima u Lebanu, mogao sam da vidim kako se razvijaju lokalne zajednice i kako se EU sredstva koriste na najbolji mogući način, ali najvažnije da vidim kako Srbija i EU dele iste vrednosti i zajedno ulažu napore, vreme i sredstva u projekte kakav je rekonstrukcija ovog Dnevnog centra za decu kojoj je takva pomoć najpotrebnija. To su primeri konkretne pomoći i koristi koje imaju građani”, rekao je Bertolini.

„Što više projekata bude spremno za realizaciju to će EU biti u prilici da pruži više podrške, a oblasti socijalne inkuzije, zaštita životne sredine i lokalnog ekonomskog razvoja su veoma važne za razvoj zemlje i pristupanje EU”, naveo je Bertolini. Kako je istakao, posvećenost razvoju na lokalnom nivou se vidi, a rad na pripremi projekta, ulaganje u ljude i rad sa mladim ljudima, izgradnja kapaciteta je najbolji način da se zajednice razvijaju, a da mladi ne odlaze u velike gradove.

„U Lebanu smo uz podršku EU sproveli značajne projekte, te smo uz odeljenje za hemodijalizu na nivou primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja, renoviranje Dnevnog centra „Sunce”, dobili pomoć i za lokalnu privredu, izradu plana detaljne regulacije za lokalitet Caričin grad, a pripremamo se da u narednom periodu radimo na projektima u oblasti zaštite životne sredime i vodosnabdevanja”,  rekao je Ivan Bogdanović, predsednik opštine Lebane.

U Lebanu, predstavnik Delegacije EU je posetio i dva preduzeća koja je EU podržala kroz nabavku opreme. Socijalno preduzeće  „Radanska ruža” koje je i osnovano uz EU podršku 2015. godine a koje se bavi kvalitetnog voća i povrća i proizvodnjom zimnice, svoje organske proizvode već izvozi u zemlje EU. Ono što ističe ovo preduzeće je  da zapošljava oko 30 žena, a većina njih su samohrane majke, žene starije od 55 godina, žene sa invaliditetom, koje su radom u Ruži ekonomski ali i društveno osnažene.

EU je podržala i preduzeće Deverra farm, koje proizvodi farmaceutske proizvode, a zahvaljujući EU donaciji nabavilo je novu laboratorijsku opremu te usavršilo proizvodni proces, automatizaciju pogona i plasiranje još kvalitetnijih proizvoda na tržište, sve uz standardizacija kvaliteta.

Nakon sastanka u Bujanovcu, predsednik opštine Nagip Arifi i Bertolini su izjavlili da će se uspešna saradnja EU i opštine nastaviti, a predstavnik Delegacije EU je dodao: 

„Ovo je izuzetno važan sastanak za mene jer sam se upoznao sa problemima sa kojima se suočava lokalna zajednica i kako evropska podrška može pomoći u njihovom rešavanju, a mi ćemo posebnu pažnju posvetiti jugu zemlje kako zbog ekonomskih pokazatelja i stepena razvijenosti, tako i zbog samog položaja ovih opština”.

Posetu jugu zemlje Bertolini je završio obilaskom jedne od 33 porodice u Vladičinom Hanu, čije će kuće biti rekonstruisane kroz program Podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji.