Svakodnevno smo okruženi različitim stereotipima, a jedan od njih vezuje se za državne službenike. Ko su ljudi koje ne vidite iza šaltera, a koji rade u javnoj upravi i mogu li posao u državnoj upravi i karling da imaju nešto zajedničko?

Dara Gravara Stojanović je šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Kao državni službenik radi 10 godina, a kao recept za dobre rezultate navodi da „morate da volite ono što radite“.

„Ako ja svaki dan dolazim na posao, a ne dolazi mi se na taj posao, mi taj sistem ne možemo da promenimo. To znači i da onaj državni službenik koji se vidi, koji je u direktnom udaru, odnosno, u direktnoj komunikaciji sa građanima mora potpuno da promeni svoju kulturu ponašanja i to je suštinska stvar na kojoj mora da se radi“, kaže ona.

Dok govori da veruje da uprava može da bude po meri svih građana, šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu put do dobre uprave vidi u digitalizaciji.

„Cilj nam je da papira više nema, da jednostavno sve možemo elektronski da završavamo, i da će svaki građanin znati tu uslugu koja mu je potrebna da završi elektronski. To nam je cilj, tehnološki napredna država i digitalno pismena država. Daću vam primer ovog prostora u kome smo – ovo je prostor koji je takođe deo Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i u ovom prostoru se za manje od 3 godine obučilo 30.000 građana. Reći ću građana zato što su to i državni službenici I građani“, napominje Stojanović.

Kao važan korak navodi usvajanje Zakona o elektronskoj upravi. Reč je o jednom od krovnih zakona tako da, kako objašnjava, sada svi ostali propisi moraju da budu usklađeni sa njim.

„Prošlog meseca smo usvojili program razvoja elektronske uprave za naredne 3 godine koji takođe pokazuje, ne samo našim građanima nego i EU i svim članicama EU u kom pravcu mi hoćemo da idemo u narednom periodu“, istakla je ona.

Za izazove sa kojima se svakodnevno susreće voli da kaže – to vam je kao utakmica.

„Ja se bavim i sportom, nacionalnim sportom, olimpijskim sportom, igram kao reprezentativac i svaki put kad dođem na posao u svoju kancelariju, ja se osećam kao da oblačim dres i kao da svaki dan igram novu utakmicu“, podvlači Stojanović.

Kada ne nosi dres državnog službenika, nosi dres nacionalnog tima. Zato smo se našli u beogradskom Hajd parku, gde karling reprezentacija Srbije ima svoje kondicione treninge.

„Prepreke na koje nailazimo u državnoj upravi, kako i na utakmicama to su nama samo izazovi koje mi vrlo lako savladavamo. Ono što moram da kažem, s obzirom da Evropska unija vrlo pomaže u reformi javne uprave. Mi smo često pobeđivali na evropskim prvenstvima i pobeđivali smo sami. Šta to znači? To znači Evropska unija nam pomaže da razvijemo reformu, da je poboljšamo, ali mi to moramo sami. Za to nam treba volja, za to nam treba snaga, ali ja mislim da mi to imamo“, zaključuje ona.

http://rs.n1info.com/Vesti/a632453/Kako-je-sefica-odseka-za-E-upravu-postala-drzavni-reprezentativac-u-karlingu.html

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora.  Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.