Šefovi Delegacije EU u Srbiji i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu pozdravljaju nova pravila usmerena ka sprečavanju neprimerenog uticaja na sudije i tužioce

0

Visoki savet sudstva Srbije (VSS) i Državno veće tužilaca (DVT) usvojili su 15. i 19. aprila 2021. godine odluke sa krajnjim ciljem jačanja nezavisnosti sudstva.

VSS je 15. aprila usvojio amandmane na svoj Poslovnik o radu koji regulišu sprečavanje neprimerenog uticaja na pojedine sudije i pravosuđe u celini. Danas je DVT odlučio da revidira Poslovnik sa poboljšanim odredbama koje regulišu sprečavanje neprimerenog uticaja na tužioce. Ta pravila sada pružaju osnovu za funkcionisanje Poverenika za autonomiju tužilaštva.

Rad na ovim aktima podržao je zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“, koji je deo programskog okvira „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II“.

Usvojene izmene imaju za cilj stvaranje jasnijih procedura za reagovanje na slučajeve političkog ili neprimerenog uticaja druge vrste poput onih od advokata, medija i poslovne zajednice. VSS i DVT sada imaju obavezu da dokažu da se pravila efektivno poštuju i primenjuju u svim situacijama kada je postoji pokušaj neprimerenog uticaja na sudije i na tužioce.

Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Sem Fabrici je izjavio: „Vladavina prava je osnova evropskog projekta i procesa pristupanja Evropskoj uniji. Reforme pravosudnog sistema igraju presudnu ulogu u ovom pogledu. Nezavisnost, odgovornost i efikasnost su tri ključna pokretača ovih reformi. Drago nam je da su VSS i DVT sada usvojili pravni okvir kojim se obezbeđuje da mehanizam za prijavljivanje neprimerenog uticaja bude adekvatno utemeljen u aktima ovih tela. Neprimeren uticaj političke, medijske, poslovne ili druge prirode na sudije i tužioce je poguban po demoktratsku, jednaku i transparentnu pravdu. Od ključne je važnosti da ovaj pozitivan razvoj dobije punu podršku vlasti i prevede se u pojačanu garanciju sprovođenja pravde.“

„Uvereni smo da ove odluke imaju potencijal da osnaže nezavisnost pravosuđa u Srbiji. One svedoče o plodnom partnerstvu sa Savetom Evrope i nasleđe su odlazećeg predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića koji se angažovao na pripremi. To je važan korak napred, koji će poboljšati nezavisnost i samostalnost sprovođenja pravde samo ukoliko ta pravosudna tela poštuju svoje obaveze. Sve dok predstavnici Vlade igraju važnu ulogu u tim telima, oni imaju posebnu odgovornost da podrže duh i slovo tih promena. Promene će u budućnosti biti garantovane izmenom Ustava radi daljeg razvoja nezavisnosti i samostalnosti pravosudnih institucija u Srbiji“, izjavio je Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Dalje aktivnosti u okviru ovog projekta Horizontal Facility programa, uključiće dodatne obuke za sudije i tužioce, kao i obuku predavača Pravosudne akademije, sve u nastojanju da se izgradi kultura nezavisnosti i nepristrasnosti u sektoru pravde.

Podeli

Comments are closed.