Bolji položaj različitih društvenih grupa, socijalna zaštita i inkluzija cilj je aktivnosti koje će pokrenuti lokalne samouprave širom Srbije.

Podršku je dobilo 20 lokalnih samouprava za unapređenje socijalne zaštite, kao i 10 izabranih za dobijanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje i unapređenje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja. Svečano potpisivanje ugovora održano je u Beogradu.

Prisutnima se obratila Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji i naglasila da se ove godine obeležava 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i izjavila da je neverovatno koliko smo mnogo postigli kao čovečanstvo, a u isto vreme koliko malo kada je reč o dostizanju suštinskih ambicija deklaracije. „Znamo da za previše, od 10 do 12 miliona Roma u Evropi, jednaka prava nisu potpuno obezbeđena. Romi još uvek imaju poteškoća u zapošljavanju i stanovanju, a suočavaju se i sa uvredama na ulici i medijima, a često i u javnom političkom diskursu“, rekla je Halačeva. Ona je podvukla da su promene neophodne i izvodljive, ako javne institucije i organizacije civilnog društva rade zajednički ka jednakosti i jednakim pravima.

Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Lav Grigorije Pajkić, istakao je da Ministarstvo ulaže napore da unapredi sistem socijalne zaštite kako bi se unapredio kvalitet usluga u lokalnoj zajednici. „Ministarstvo ima veoma uspešnu saradnju sa SKGO, posebno u delu saradnje sa jedinicama lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite. Rad na poboljšanju uslova života naših građana uvek je na prvom mestu“, zaključio je Pajkić.

„Zahvaljujem se donatorima, pre svega Evropskoj uniji, na kontinuiranoj podršci kao i partnerima, prvenstveno resornim ministarstvima finansija i rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike, zatim SKGO i lokalnim samoupravama, kao i organizacijama civilnog društva bez kojih nije moguće realizovati sve ono što se kroz ovaj program planiralo“, rekao je prof. dr Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i istakao da se podrška Romima oslanja na Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u RS za period 2022-2030.

Projekat „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Podržane lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite, koji podrazumevaju stručno-tehničku podršku u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite su: Ada, Aleksinac, Aranđelovac, Babušnica, Bela Palanka, Beočin, Blace, Kragujevac, Kruševac, Odžaci, Paraćin, Petrovac na Mlavi, Rača, Raška, Smederevska Palanka, Svrljig, Šid, Tutin, Užice i Vrnjačka Banja.

Podržane lokalne samouprave izabrane za dobijanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje/unapređenje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja su: Čačak, Kanjiža, Kikinda, GO Novi Beograd, GO Obrenovac, Požega, Sečanj, Vrbas, Vrnjačka Banja i Žabalj.

Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zadužena za implementaciju projekta.