Četvrti po redu Seminar o socijalnom ukljucivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji biće održan 19. oktobra  u Beogradu. Ovaj skup deo je programa Evropske komisije koja od 2011, na svake dve godine organizuje seminare posvećene položaju Roma u regionu.

Seminari o Romima za Evropsku komisiju odnosno Delegaciju EU predstavljaju osnovnu platformu za razgovor o ovim pitanjima sa srpskim vlastima. Operativni zaključci usvojeni u junu 2015. i Akcioni plan za poglavlje 23 su ključni elementi zakonodavnog okvira za inkluziju Roma u Srbiji. Stoga redovno izveštavanje Vlade o njihovom sprovođenju ima presudan značaj.

Skup će otvoriti Zorana Mihalović potpredsednica Vlade Srbije i ministarka za građevinarstvo, saobraćaj i infrastukturu, Marta Gracia Fidalgo koordinatorka politike prema Romima u Generalnom direktoratu Evropske komisije za politiku susedstva i pregovore o proširenju, Zoran Đorđević, ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tefik Ramadanović, predsednik Nacionalnog saveta Roma, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje EU i Orhan Usein iz Regionalnog saveta za saradnju.

Na seminaru će biti reči o merama za unapređenje položaja Roma u sistemu obrazovanja, o preduzetim aktivnostima i problemima uočenim na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti zapošljavanja, o socijalnom i zdravstvenom osiguranju Roma, stanovanju i legalizaciji romskih naselja kao i o izazovima i mogućim rešenjima kada je reč o problemu ličnih dokumenata i položaja interno raseljenih i povratnika po Sporazumu o readmisiji.

Do sada su u Srbiji organizovana tri sastanka o položaju Roma u regionu: 2011, 2013. i 11. juna 2015. Evropska komisija i srpske vlasti na sastancima procenjuju napredak odnosno trenutno stanje u sledećim oblastima: obrazovanje, lična dokumenta (npr. upis Roma u matične knjige i izdavanje ličnih karata), zdravstvena zaštita, stanovanje i zapošljavanje.

Osim toga, na sastancima se usvajaju zajednički operativni zaključci (mere koje vlasti treba da preduzmu u određenom vremenskom periodu) čije se sprovođenje redovno prati.