Srbija i EU: 15 godina partnerstva

0

Srbija i Evropska unija obeležavaju 15 godina razvojne pomoći EU u korist građana Srbije

Evropska unija i Srbija ove godine obeležavaju 15. godišnjicu pomoći EU Srbiji: od 2001. godine, Srbija je dobila više od tri milijarde evra bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Finansijska pomoć je utrošena za programe i projekte u Srbiji koji su podstakli razvoj i konkretne reforme ali i doneli korist građanima u velikom broju oblasti.

„Otkako su u martu 2001. godine pokrenuti prvi projekti, Evropska unija je postala najveći partner i donator Srbije. Od jačanja državne uprave do obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, izgradnje mostova i puteva, zaštite životne sredine i potrošačkih prava, Evropska unija je posvećena da Srbiji pomogne da pristupi EU kroz brojne programe i projekte koji u isto vreme donose konkretne promene građanima”, izjavio je ambasador Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji.

Naše partnerstvo je vremenom jačalo a solidarnost sa Srbijom smo pokazali i u teškim trenucima, rekao je ambasador Davenport i dodao: „Kada su u maju 2014. godine poplave pogodile Srbiju, države članice EU su posredstvom Mehanizma EU za civilnu zaštitu u roku od 48 sati poslale svoje timove na teren kako bi pomogli u spasavanju života i ispumpavanju vode iz ugroženih objekata. Vrlo brzo je usledila i donacija u vrednosti od preko 173 miliona evra za obnovu, zahvaljujući kojoj je na desetine hiljada ljudi i stotine preduzeća moglo da se vrati normalnom životu i poslovanju.”

Pomoć EU je započela u martu 2001. godine kroz program CARDS, odnosno Program pomoći zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju. Program CARDS je 2006. zamenjen Instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA) koji je trajao do 2013. godine. „Naslednik“ ovog programa, IPA II, Srbiji će doneti 1,5 milijardi evra u periodu od 2014. do 2020. godine; usmeren je na najvažnije sektore sa ciljem da olakša pripreme Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. EU je daleko najveći donator bespovratnih sredstava Srbiji koja je najveći primalac sredstava iz fondova EU na Zapadnom Balkanu i jedan od najvećih primalaca pomoći EU na svetu. Trenutno se u tesnoj saradnji sa vlastima Srbije, opštinama i lokalnim samoupravama, privrednim i nevladinim organizacijama sprovodi oko 600 projekata EU. EU je tradicionalno i glavni trgovinski partner Srbije, budući da se skoro dve trećine ukupne spoljnotrgovinske razmene zemlje obavlja sa Unijom. Dve trećine svih stranih investicija takođe dolaze iz EU.

U okviru obeležavanja 15. godišnjice pomoći biće organizovan niz događaja ukljucujući brifinge za novinare, konferencije, izložbe i prezentacije uspešnih projekata EU. Pokrenut je i foto konkurs na temu „Gde vidim EU u Srbiji”. Detaljnije informacije dostupne su na sajtu Delegacije EU u Srbiji: http://europa.rs/srbija-i-eu-15-godina-partnerstva/

Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Nadežda Dramićanin, Delegacija EU u Srbiji, savetnica za komunikacije, E-mail: nadezda.dramicanin@eeas.europa.eu

Marina Rakić, EU Info Centar, savetnica za vidljivost pomoći EU i informisanje, E-mail: marina.rakic@euinfo.rs

Rezultati projekata EUosnovne informacije:

Pomoć EU je proteklih godina u sve većem obimu usmerena na pripremu za članstvo zemlje u EU, kroz projekte koji direktno unapređuju kvalitet života građana. Primeri su mnogobrojni:

– U oblasti zdravstva, EU je opremila bolnice, laboratorije, institute za javno zdravlje i centre za transfuziju krvi i obezbedila nabavku 252 vozila hitne pomoći za zdravstvene centre širom Srbije, što predstavlja najveću donaciju ove vrste ikada.

– U sektoru obrazovanja, sproveden je niz programa EU koji su pomogli reformu nastavnih planova i programa stručnog obrazovanja, uvođenje programa obrazovanja za odrasle kao i unapređenje socijalne inkluzije u školama. EU je pomogla rekonstrukciju i obnovu 27 fakulteta u Srbiji, uključujući zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu, Botaničku baštu u Beogradu, kao i novu zgradu Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Zahvaljujući školarinama koje je finansirala EU, samo tokom 2015. godine u inostranstvu se obrazovalo 2.600 srpskih studenata i profesora.

– U sektoru infrastrukture, EU je pomogla rekonstrukciju mostova Sloboda, Gazela i Žeželjevog mosta kao i obnovu puteva uključujući izgradnju Koridora 10.

– Fondovi EU su pomogli zaštitu životne sredine u Srbiji: rekonstruisano postrojenje za preradu otpadnih voda u Subotici sada ispušta čistu vodu u Palićko jezero; veliki broj divljih deponija je zatvoren zahvaljujući fondovima EU koji su pomogli izgradnju savremenih sistema za obradu i odlaganje otpada u Užicu, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu i drugim mestima. Građani Obrenovca i Beograda sada udišu čistiji vazduh, zahvaljujući filterima za pepeo u Termoelektrani „Nikola Tesla“ čiju je ugradnju finansirala Evropska unija.

– EU je pomogla izgradnju više od 1.500 novih stanova i kuća za srpske izbeglice i interno raseljena lica, pružajući im u velikom broju slučajeva i besplatnu pravnu pomoć, priliku za obrazovanje i obuku, kao i bespovratna sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa. Proces zatvaranja kolektivnih centara još je u toku: od 300 kolektivnih centara koji su bili u funkciji 2000. godine ostalo je još 9, koji će uz pomoć EU takođe uskoro biti zatvoreni.

– Kroz više od 800 projekata prekogranične saradnje, EU je podržala regionalnu saradnju i proces pomirenja u pograničnim zajednicama.

– Za manje od dve godine nakon poplava, od bespovratne pomoći EU vredne 173,6 miliona evra korist je ostvarilo 545 malih preduzeća, 1.049 porodica i 26.387 poljoprivrednika. Osim toga, obnovljeno je i 15 škola, jedno obdanište, jedna sportska hala i 12 kilometara puta od Korenite do Krupnja, a izgrađena su i dva mosta u Kraljevu. Napori na obnovi su i dalje u toku, uz posebnu pažnju na poboljšanje preventivnih mera i infrastrukture na lokalnom nivou. Iz sredstava Fonda solidarnosti biće izgrađeno 78 novih mostova u 35 lokalnih samouprava, i biće realizovana 52 projekta obnove i jačanja infrastrukture u 39 lokalne samouprave, i to: putna infrastruktura, uređenje lokalnih vodotokova, vodosnabdevanje i kanalizacija, kao i obnovljeno 50 objekata javne namene u oblasti zdravstva i prosvete.

– EU podržava privatni sektor i inovativne kompanije u Srbiji. U proteklih pet godina, EU je podržala osnivanje Fonda za inovacionu delatnost u Srbiji i finansirala preko inovativnih 50 projekata koji su unapredili konkurentnost srpskih malih i srednjih preduzeća i pomogli otvaranje oko 300 radnih mesta.

– Aktivnosti Evropskog PROGRES-a, programa koji doprinosi održivom razvoju južne i jugozapadne Srbije, podržavaju EU i Vlada Švajcarske. Program ima za cilj da ojača lokalnu administraciju, stvori povoljnije okruženje za razvoj infrastrukture i privrede kao i da poboljša sprovođenje politika u oblasti socijalne inkluzije.

Priče o rezultatima projekata EU u Srbiji dostupne su na sledećim sajtovima:

Podeli

Comments are closed.