Koliko puta vam se desilo da se, posle iznenadne „provale oblaka“, nađete u sred poplavljenog grada, da ne možete da uđete u svoju ulicu od vode ili iz nje ne možete da izađete? To nekad traje i satima, jer naš kanalizacioni sistem ne može da reguliše velike količine vode koje padnu u kratkom vremenskom periodu. Svi znaju koliko je to frustrirajuće, pogotovo kada se nalazite u urbanoj sredini gde svakodnevne aktivnosti ne dozvoljavaju izgovore kao što je – „pala je kiša“.

Ali šta ako bismo mogli da dobijemo informaciju gde i kada će velika kiša da padne?  Tako bismo mogli lakše da isplaniramo svoj dan. Još ako sve ove informacije možemo da dobijemo putem mobilne aplikacije, stvar deluje još bolje.

U Novom Sadu i Segedinu ovo će uskoro biti moguće zahvaljujući prekograničnoj saradnji u kojoj učestvuju Prirodno-matematički fakultet, Fakultet tehničkih nauka i Odsek arhitekture Univerziteta u Novom Sadu, JKP „Vodovod i kanalizacija“ zajedno sa timom kolega sa Univerziteta u Segedinu. Projekat je finansirala Evropska unija preko Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia programa – „Nadzor, predviđanje i razvoj onlajn javnog sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim oblastima u pograničnom regionu Mađarske i Srbije (URBAN-PREX)“.

Kreirane su dve mreže padavinskih stanica, u Novom Sadu i Segedinu, uz čiju pomoć je moguće prognoziranje padavina u realnom vremenu. Podaci koje ove stanice prikupe svako od nas može da vidi pomoću android mobilne aplikacije Urban Preks (URBAN-PREX).

Zašto aplikacija? Zato što je cilj projekta da ovi podaci budu što dostupniji građanima, u svakom trenutku. To ne isključuje i veb sajt na kojem će se isti podaci nalaziti, ali je ključno da nam ove informacije budu dostupne u svakom trenutku.

U Novom Sadu je instalirana mreža od ukupno 19 stanica. Dve automatske meteorološke stanice i radarske stanice za merenje padavina postavljene su u urbanoj i neurbanoj oblasti. Od ukupno 15 senzora za padavine, 12 je instalirano na lokacijama u gradu i 3 na lokacijama u ruralnim oblastima. Sve stanice imaju frekvenciju merenja od 1. minuta, a svakih 10 minuta se podaci šalju ka serveru na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematičkom fakultetu. U Segedinu je instalirano ukupno 11 ovih stanica, meteorološka stanica i 10 senzora za padavine u urbanim i ruralnim oblastima, a svakih 10 minuta se podaci šalju Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u u Segedinu, odeljenju za klimatologiju i ekologiju predela.

Vremenske nepogode, pojačane klimatskim promenama, mogu dovesti do povećane učestalosti hidroloških opasnosti. Među tim opasnostima suša i podzemne vode zauzimaju najveći deo površine, ali imaju i najveći  uticaj na agro-ekonomski potencijal i održivi razvoj pogranično-mađarske regije. Uprkos nekoliko ranijih inicijativa, procena i ublažavanje rizika još nisu dostigli operativni nivo. Kako pomenuti izazovi pogađaju i Jugoistočnu Mađarsku i Vojvodinu, rešenja zahtevaju zajedničku akciju.

Projekat prvenstveno ima za cilj razvoj inovativnih i harmonizovanih rešenja za praćenje i planove za upravljanje vodama kako bi se pripremili za eventualne vremenske nepogode.

Rezultati projekta će u velikoj meri doprineti razvoju prekograničnog sistema upravljanja vodama i sprečavanju rizika, poboljšanju ekološkog i kvantitativnog stanja vodenih tela i minimiziranju rizika od suše i poplave u unutrašnjosti. Štaviše, rezultati će takođe podržati održivi razvoj i klimatsku otpornost strateških sektora i celog pograničnog regiona.

Svi podaci prikupljeni praćenjem mogu se pratiti na platformama za informacije o projektu (veb stranica, android aplikacija, društvene mreže). Na veb stranici www.urban-prex.org biće predstavljene glavne informacije o aktivnostima projekta, ali i svi sistemi za praćenje i javno prikazivanje, kao što su:

  • Podaci dobijeni od mreža za praćenje padavina u oba grada;
  • Mapa za dvodnevnu prognozu padavina iznad pogranične oblasti;
  • Podaci u vezi sa ranim upozorenjem javnosti u slučaju poplava izazvanih padavinama u Novom Sadu i Segedinu, kao i u drugim gradovima u Srbiji i Mađarskoj.

Iste informacije mogu se naći na android aplikaciji projekta pod nazivom URBAN PREX – Weather, koja je napravljena za android platformu i može se besplatno preuzeti sa Play Store.

Projekat razvijaju i sprovode najznačajniji istraživački centri u regionu (SZTE, UNSPMF i UNSFA) u saradnji sa nadležnim organima za upravljanje vodama obe zemlje (ATIVIZIG i PVMC Vode Vojvodine).

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija) je inicijativa u okviru finansijskog okvira Evropske unije za period 2014 – 2020. godine, u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovo je četvrta generacija programa prekogranične saradnje u pograničnom regionu Mađarske i Srbije. Pod sloganom „Dobri susedi stvaraju zajedničku budućnost“, Program podržava razvoj stabilnog regiona okrenutog saradnji, kao i unapređivanje sveukupnog kvaliteta života u pograničnom regionu. Ukupan doprinos EU za Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija (ERDF/IPA instrument za pretpristupnu pomoć) je 65.124.000 evra. Uzimajući u obzir nacionalnog partnera (kao i doprinos individualnih partnera na projektima), ukupan budžet Programa iznosi 76.616.474 evra.